środa, 13 maja 2015

Dwarves Female Characters set 3 from SMM | Trzeci zestaw krasnoludzkich bohaterek z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has released a third set of its 'Dwarves Female Characters'. New set contains four resin 28mm 'heroic' scale miniatures, you can buy it for 25.18 EUR

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż swojego trzeciego zestawu "Krasnoludzkich bohaterek". Znajdują się w nim cztery figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic", cena nowości to 100,70 PLN.

New "HINT" game KS update | Nowa aktualizacja kampanii gry "HINT"

'HINT' game's developers share with us a story of first member of Black Stone, commando unit. The team behind the game has also shown base overlays, which will be available as add-on (9 HDF overlays for 4 GBP, made by ZEN Terrain) and artbook (100 pages +, 20 GBP).

Twórcy gry "HINT" podzielili się z nami historią pierwszego z członków Czarnego Kamienia, jednostki komandosów ze świata gry. W tej samej aktualizacji pokazano też nakładki na podstawki, jakie wyprodukuje firma ZEN Terrain. Będą one dostępne jako dodatek w czasie zbiórki (9 podstawek, 4 GBP). Kolejnym dodatkiem będzie książka z grafikami z gry (ponad 100 stron, 20 GBP).

Desert battlements from Baltazar Games | Blanki pustynne z Baltazar Games

Baltazar Games company has released a new sheet of cardboard accessories for its desert buildings models - desert battlements. New sheet contains parts of the buildings designed for offering protection to models fightning on roofs. You can buy one sheet, containing 13 battlements, for about 1 USD.

Firma Baltazar Games rozpoczęła dziś sprzedaż nowego arkusza kartonowych akcesoriów do produkowanych przez siebie makiet budynków pustynnych. Nowy arkusz zawiera części budynków zaprojektowane jako osłona dla modeli walczących na dachach. Cena jednego arkusza wynosi 3,20 PLN. Na arkuszu znajduje się 13 osłon.

Kromlech finally tweets | Kromlech w końcu na Twitterze

Kromlech informs, that starting today you can follow this company on Twitter now. About time, I'd say:)

Kromlech informuje, że od dziś można śledzić poczynania tej firmy także na Twitterze. Powiedziałbym, że najwyższy czas:)

Scibor's new promotion | Nowa promocja w sklepie SMM

Scibor Monsterous Miniatures webstore runs one more wave of its 30% off promotion. This time it is all about dwarves. First offer is for 'Dwarven Ruins Terrain' - you can buy this set of resin ruins for 17.63 EUR instead of 25.18 EUR. Then we have miniatures: 'Dwarves Miners 12 miniatures' set; 'Dwarves Ducal Guard 12 miniatures' set; 'Golden Guard 12 miniatures' set; 'Dwarves Cannoneers' set and 'Dwarves Veterans 10 miniatures' set. All those sets are offered for 29.34 EUR now instead of regular 41.91 EUR. Offers are valid for seven days.

W sklepie firmy Scibor Monsterous Miniatures trwa właśnie kolejna fala oferty, w której w cenie niższej o 30% od standardowej można kupić wybrane zestawy produktów. Tym razem wszystko kręci się wokół krasnoludów. Pierwszy oferowany zestaw to "Dwarven Ruins Terrain" - można go kupić za 70,49 PLN zamiast normalnej ceny 100,70 PLN. Kolejne oferowane produkty to już zestawy figurek: "Dwarves Miners 12 miniatures"; "Dwarves Ducal Guard 12 miniatures"; "Golden Guard 12 miniatures"; "Dwarves Cannoneers" i "Dwarves Veterans 10 miniatures". Wszystkie te zestawy kosztują obecnie 117,32 PLN (cena standardowa to 167,60 PLN). Oferty ważne są przez siedem dni.

MaxMini shows Pyros/Tankhunters miniatures | MaxMini pokazuje figurki łowców czołgów/miotaczy ognia

In the newest update of its 'Green Alliance' Kickstarter campaign status, MaxMini company shows renders of Pyros/Tankhunters miniatures. According to the producer, all models will be compatible with those new weapons.

W najnowszej aktualizacji strony kampanii kickstarterowej "Green Alliance", MaxMini pokazuje rendery miotaczy ognia i łowców czołgów. Zgodnie z zapewnieniami producenta, nowe bronie mają pasować do wszystkich pokazanych wcześniej miniaturek.

'Pulp City' news | Informacje z Pulp City

Developers of the 'Pulp City' game informs that new company's webstore should launch on Friday. New store will offer friendly flatrate shipping, reward points, goodies from Kickstarter campaign and five new models.
Additionally, the team behind the game has also shown improved look of older miniature - and this is definitely not the last figure, which will be upgraded.

Twórcy gry "Pulp City" informują, że od piątku powinien działać nowy sklep. Będzie on oferował program lojalnościowy, dogodne, stałe koszty wysyłki, produkty z kampanii kickstarterowej, a także pięć nowych modeli.
Co więcej, twórcy pokazali także zdjęcie poprawionej starej figurki - i z pewnością nie jest to ostatnia miniaturka, która doczeka się takiego "liftingu".

Johny 'The Machine' Maino for 'HINT' game unlocked | Odblokowany Johny "The Machine" Maino do "HINT"

'HINT' game's developers has informed that another stretch goal has been reached. As the barrier of 60 000 GBP has been breached, metal miniature of Johny 'The Machine' Maino and his ten cards are unlocked. Pledges of 60 GBP level and above will receive this figure for free.
Postindustrial Games also asks which miniature should be unlocked at the 75 000 GBP level - there are two choices - Police Officer or Cybor Hunter. You can express your opinion in the comments section.

Twórcy gry "HINT" poinformowali, że osiągnięty kolejny cel dodatkowy. Wraz z przekroczeniem bariery 60 000 GBP wpłat, odblokowano metalową figurkę Johny'ego "The Machine" Maino i towarzyszące mu dziesięć kart. Osoby, które wsparły kampanię kwotą 60 GBP i wyższą otrzymają ją za darmo.
Postindustrial Games pyta także, jaka figurka powinna zostać odblokowana przy osiągnięciu wpłat w wysokości 75 000 GBP. Możliwości są dwie - Oficer Policji lub Łowca Cyborgów. Swoje zdanie można wyrazić pisząc komentarz.

Ricardo - upcoming frogman from Siren Miniatures | Zapowiedź Ricardo - kolejnego żaboluda z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown two concept arts of Ricardo, frogman and a friend of already available Menudo.

Firma Siren Miniatures pokazała dwa szkice koncepcyjne miniaturki żaboluda Ricardo, przyjaciela już dostępnego Menudo.

Upcoming ruins from Puppets War | Zapowiedź ruin z Puppets War

Puppets War company's Facebook profile has been updated with a photo showing upcoming new release - ruined gothic arches. Check it here.

Na profilu fejsbukowym firmy Puppets War zamieszczono zdjęcie pokazujące planowaną nowość - zrujnowane gotyckie łuki. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.