czwartek, 10 kwietnia 2014

Ducats' catalogue in English | Katalog dukatów w języku angielskim

Wargamer has released a Polish version of its Ducats' catalogue yesterday. Ducats are Wargamer's inner "currency" and they are obtained by participating and organising "By Fire and Sword" tournaments - mostly. For the first time catalogue is available in English now too. You can find there special miniatures, mugs, t-shirts and similar gadgets. Future informations about ducats and virtual form of them will be published on game's official website and forum.

Firma Wargamer opublikowała wczoraj polską wersję Katalogu dukatów. Dziś, po raz pierwszy, katalog ten został również opublikowany w wersji anglojęzycznej. Zainteresowani mogą go pobrać z tego miejsca.

Review of some Mini Monsters' products | Recenzja produktów Mini Monsters

The Node website has been updated with a review of some Mini Monsters' products - large barrels and chests. You can read text and see photos here (Polish language only).

Na łamach serwisu The Node ukazała się recenzja produktów firmy Mini Monsters - beczek oraz skrzyń. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

Spellcrow prepares two new sets of heads | Spellcrow przygotowuje dwa nowe zestawy głów

Spellcrow company has shown two new sets of heads. Both will share rather wild look. You can see photo of new sculpts on company's Facebook profile.

Firma Spellcrow przygotowała dwa nowe zestawy głów. Ich cechą wspólną jest wygląd - będą nadawały się do wszystkich figurek wymagających raczej dzikiego, barbarzyńskiego wyglądu. Zdjęcie nowych rzeźb opublikowano na profilu fejsbukowym producenta.

Upcoming two new busts from SMM (WIP) | Dwa nowe popiersia z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures is currently preparing two new busts. First will be a bust of Deep One, one of the Mythos creatures derived from Cthulhu-themed stories. Second new sculpt will be great Howard Phillips Lovecraft himself. Both sculpts are still in rather early stages. You can find photos of Deep One here and here is another photo together with HPL bust.

Firma Scibor Monstrous Miniatures przygotowuje w tej chwili dwa nowe popiersia. Pierwsze przedstawiać będzie Istotę z Głębin, jedno z monstrów występujących w opowiadaniach z kręgu opowieści o Cthulhu. Druga rzeźba przedstawiać będzie samego twórcę Mitów Cthulhu, Howarda Phillipsa Lovecrafta. Oba popiersia są na razie w fazie prac. Zdjęcia Istoty z Głębin można zobaczyć tutaj, natomiast tutaj znajduje się fotografia pokazująca obie nowe rzeźby.

Imperial rules for "Warzone Resurrection" | Zasady Imperialu do gry "Warzone Resurrection"

Free rules for Imperial faction for the game "Warzone Resurrection" are available for download at the Prodos Games' webstore. You can find it here.

Na stronie sklepu firmy Prodos Games dostępny jest darmowy plik pdf zawierający zasady dla frakcji Imperial z gry "Warzone Resurrection". Plik można pobrać stąd.