wtorek, 25 września 2012

Skoper w sprzedaży | Skoper in store

Figurka Skopera do gry "Neuroshima Tactics", specjalisty zajmującego się przedwojenną technologią wojskową i maszynami, jest już dostępna w przedsprzedaży. Cena zestawu, w którym znajdują się dwie figurki Skopera, zestaw dodatkowych żetonów oraz losowa karta lokacji wynosi 44,90 PLN.

New miniature of hero Skoper for "Neuroshima Tactics", specialist in dealing with prewar military technology and machines, is available in preorder now. Set contains two Skoper miniatures, additional tokens and random location card. Its price is 44.90 PLN.

Kolejny zestaw nóg górali Kromlecha | Another set of Highlander legs by Kromlech

Kromlech rozpoczął sprzedaż kolejnego zestawu nóg "górali", tym razem są to nogi w biegu. Zestaw nosi nazwę "Highlanders Running Legs", zawiera sześć żywicznych odlewów nóg w kiltach (3 różne pozy) w skali 28 mm "heroic". Autorem rzeźb jest Dmitrij Aniszenko, wzory pomalował Edwin Smolinski. Cena zestawu to 9,29 USD.

Kromlech offers new set of "Highlanders" legs, called "Highlanders Running Legs". Set contains six resin legs in kilts (3 poses) in 28 mm "heroic" scale. Sculpted by Dmitrij Aniszenko, samples painted by Edwin Smolinski. Price of the set is 9.29 USD.

Nowy Supreme z Pulp-City | New Pulp-City Supreme

W galerii profilu fejsbukowego Pulp-City pojawił się szkic koncepcyjny nowego Suprema, Aquanauty, potomka starożytnej rasy zamieszkującej głębiny oceanu. Dodatkowo pojawiła się także grafika prezentująca razem wszystkich bohaterów z Supreme Alliance.

Pulp-City's Facebook profile has been updated with concept art of a new Supreme - Aquanaut, scion of the ancient race dwelling in the depths of the ocean. Additionally there is a new art showing all heroes from the Supreme Alliance together.

Goblini kanibale | Goblin Cannibals

Profil fejsbukowy firmy Titan-Forge wzbogacił się o zdjęcie pomalowanych modeli goblinich kanibali, będących jedną z jednostek, których produkcja była możliwa dzięki udanej kampanii IndieGoGo Drakskull's Menace.
Aktualizacja: Drugi zestaw zdjęć dostępny jest pod tym linkiem.

Titan-Forge's Facebook gallery has been updated with photo of painted Goblin Cannibals, one of the unit which production is possible thanks to successful IndieGoGo campaign Drakskull's Menace. Update: Second set of photos is available here.

Skoper - zdjęcia | Skoper - photos

W galerii oficjalnej strony "Neurishimy Tactics" pojawiły się zdjęcia pomalowanych modeli Skopera, specjalisty w dziedzinie maszyn i przedwojennych technologii wojskowych. Karta tego bohatera oraz jego zasady gry zostaną opublikowane w najbliższym numerze "Gwiezdnego Pirata". Autorem malowania wzorów figurek jest Adrian Tyrakowski.

"Neuroshima Tactics"'s official webpage gallery section has been updated with photos of painted models of Skoper - prewar military technology specialist. Hero card and rules for Skoper will be published in next issue of "Gwiezdny Pirat". Samples painted by Adrian Tyrakowski.

Nowy profil "Neuroshima Tactics" na Facebooku | New Facebook profile for "Neuroshima Tactics"

Z okazji zbliżającej się premiery anglojęzycznej wersji "Neuroshimy Tactics", gra doczekała się fejsbukowego profilu prowadzonego w tym języku. Można go znaleźć pod tym linkiem. W sieci pojawiła się także anglojęzyczna strona gry. Wydawnictwo Portal planuje opublikowanie anglojęzycznej wersji "NST" na targi gier Essen 2012 (18-21 października)

Due to upcoming release of English version of "Neuroshima Tactics", this apocalyptic skirmish game originally released in Poland by Wydawnictwo Portal got new English Facebook profile. You can find it here. There is English version of the game website being available now too. English version of the rulebook and faction book should be available on Essen 2012 Game Fair (October 18-21).