poniedziałek, 9 marca 2015

Job for a Miniature Painter | Praca dla malarza figurek

Spellcrow company is looking for a in-studio miniature painter. Company is based in Warsaw, Poland.

Firma Spellcrow poszukuje malarza figurek do pracy w studio. Siedziba firmy mieści się w Warszawie. Więcej informacji można uzyskać pisząc e-mail do producenta.

Upcoming Bar from ZEN Terrain | Zapowiedź Baru z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown photos of painted sample of its upcoming model of futuristic bar in 28mm scale. You can see pictures here. Model will be available this week.

Firma ZEN Terrain udostępniła zdjęcia pomalowanego modelu wzorcowego swojego futurystycznego baru w skali 28 mm. Zdjęcia można obejrzeć tutaj, natomiast model trafi do sprzedaży jeszcze w tym tygodniu.

'Pulp City' KS update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "Pulp City"

'Pulp City' game's Kickstarter website has been updated with new information about shipping and some elusive miniature, which managed to avoid being send to most customers. Read more here.

Zaktualizowana została strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City", gdzie opublikowano nowe informacje na temat wysyłki paczek, jak również przedstawiono historię pewnej figurki, której udało się uniknąć zapakowania do większości przesyłek. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Master of Assassin model from Siren Miniatures | Wzór figurki asasyna z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has published photos showing master model of its upcoming Assassin miniature. This new 28mm scale figure should be available next week.

Firma Siren Miniatures opublikowała zdjęcia pokazujące wygląd wzorcowego modelu swojej figurki asasyna, która powinna trafić do sprzedaży w przyszłym tygodniu.