wtorek, 30 czerwca 2015

'Wolsung SSG' will be published in Germany | Gra "Wolsung SSG" zostanie opublikowana w Niemczech

Micro Art Studio company informs, that its steampunk fantasy skirmish 'Wolsung SSG' game will be released in Germany. You can read full information (in German) here.

Firma Micro Art Studio poinformowała, że jej steampunkowy skirmish fantasy "Wolsung SSG" zostanie wydany w Niemczech. Pełna informacja na ten temat znajduje się tutaj (w języku niemieckim).

Upcoming Chaos bases from Scibor Monsterous Miniatures | Zapowiedź nowych podstawek scenicznych od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company has shown further photo of its upcoming new scenic bases with Chaos iconography. You can see preview here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała kolejne zdjęcie przygotowywanych podstawek scenicznych z widocznymi symbolami Chaosu. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.


Cover of 'Norsgard' game | Okładka gry "Norsgard"

Developers of 'Norsgard' game has shown front and back cover of upcoming rulebook. They also said, that the new army is upcoming. Playtesting will begin in August.

Twórcy gry "Norsgard" pokazali przednią i tylną okładkę przygotowywanego podręcznika. Zdradzili również, że do gry trafi wkrótce nowa armia, testy jej zasad rozpoczną się w sierpniu.