wtorek, 11 marca 2014

Video of Carrion Worms | Film prezentujący Ścierworobale

You can see a short video showing Carrion Worms miniatures by Rothand Studio on company's blog.

Na blogu firmy Rothand Studio zamieszczony został krótki film, pokazujący dokładniej modele Ścierworobali.

New scenic bases from Micro Art Studio | Nowe podstawki sceniczne z Micro Art Studio

Micro Art Studio offers six new sets of resin scenic bases. All of the new sets contain two randomly chosen round 50 mm bases, the prices too are identical - 8.61 EUR per set. New products belong to the following existing ranges: Old Factory, Trash, Shrine, Jungle, Ancient oraz Arcane.

Firma Micro Art Studio oferuje sześć nowych zestawów żywicznych podstawek scenicznych. Wszystkie nowości zawierają dwie losowo wybrane okrągłe podstawki o średnicy 50 mm. Ich cena jest taka sama, wynosi 31 PLN za zestaw. Nowe produkty pochodzą z następujących serii podstawek: Old Factory, Trash, Shrine, Jungle, Ancient oraz Arcane.

Second crew set for C2P artillery tractor from SMM | Drugi zestaw załogi ciągnika C2P z SMM

Scibor Monstrous Miniatures has released a new set of resin 1:72 scale (20 mm wargaming scale) miniatures labelled as "Crew for C2P artillery tractor". This is second variant of this set, you can buy it for 4.20 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych figurek w skali 1:72 (wargamingowa skala 20 mm), noszącego nazwę "Załoga ciągnika artyleryjskiego C2P". Jest to drugi wariant załogi, zestaw kosztuje 16,80 PLN.

New set of metal dice from Q-Workshop | Nowy zestaw metalowych kości z Q-Workshop

Q-Workshop company offers new set of metal dice - "Tech Dice Metal & Black". Set consists of 5 d6, you can buy it in manufacturer's E-bay webstore for 39.90 USD.

Firma Q-Workshop oferuje nowy zestaw metalowych kostek "Tech Dice Metal & Black". Zestaw składa się z pięciu kostek k6, można go kupić w ebajowym sklepie producenta. Cena wynosi 39,90 USD.

Orc junk walls coming soon | Wkróce orkowe zapory ze śmieci

Kromlech company has shown photo of upcoming new products - Orc Junk Walls. You can see a picture on the company's Facebook fanpage here.

Firma Kromlech pokazała na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie jednego z nowych produktów, który wkrótce trafi do sprzedaży - będą to zbudowane ze śmieci i resztek zapory.

Set of SF Roman Legionaries from SMM | Zestaw Rzymskich Legionistów SF z SMM

Scibor Monstrous Miniatures company offers new large set of 28 mm "heroic" scale miniatures. New set is labelled as "SF Roman Legionaries 10 figures". It contains, well, ten miniatures and ten resin round scenic 25 mm bases. The price of this new release is 80 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic". Nowość nosi nazwę "SF Roman Legionaries 10 figures". Zestaw zawiera, jak to jasno wynika z nazwy, dziesięć figurek. Dostarczane są one wraz z okrągłymi, żywicznymi podstawkami scenicznymi o średnicy 25 mm. Cena zestawu to 318,90 PLN.

One thread to rule them all... | Jeden wątek, by wszystkimi rządzić...

The team behind the "By Fire and Sword" has compiled links to all currently published pdf files with additional forces in the one thread on the Polish version of the official game's forum. You can find it here. Let's hope that similar thread will be soon available for English versions of the files.
Update: the list is also available in English now too.

Na forum gry "Ogniem i mieczem" pojawił się wątek, w którym zebrane zostały odnośniki do wszystkich wydanych dotychczas w formie plików pdf dodatkowych list sił. Wątek znajduje się tutaj.

15% off Bloodsail Island products | Produkty Bloodsail Island 15% taniej

Titan-Forge company has informed about current promotion - all Bloodsail Island range products are 15% off till the end of March.

Firma Titan-Forge poinformowała o promocji. Wszystkie produkty z linii Bloodsail Island do końca marca są tańsze o 15%.