środa, 24 grudnia 2014

'Infinity Table Street Set1' from Micro Art Studio | Zestaw terenów "Infinity Table Street Set1" z Micro Art Studio

Micro Art Studio offers a special deal - 'Infinity Table Street Set1', which consists of many (and I really mean it, many) sets from company's 'Designed for Infinity' range of terrain accessories. This set allows to build fully customisable game table. You can buy it for 500 EUR, which is 100 EUR less then buying all buildings from this set separately. Additionally, company offers free shipping for this set.

Firma Micro Art Studio przygotowała specjalną ofertę dla fanów gry "Infinity" - "Infinity Table Street Set1". W skład tego zestawu wchodzi wiele (i naprawdę mam to na myśli - wiele) modeli i akcesoriów terenowych z serii "Designed for Infinity". Oferowany zestaw pozwala zbudować gotowy stół do gry. Cena to 1850 PLN - o 410,96 PLN mniej, niż w przypadku kupowania budynków wchodzących w skład oferty oddzielnie. Dodatkowo, producent oferuje darmową wysyłkę tego zestawu.

Photo of Muscovite Dvorians for 'By Fire and Sword' | Zdjęcie Moskiewskich Dworian do "Ogniem i mieczem"

Wargamer has published two photos of long awaited miniatures for Muscovite players of its 'By Fire and Sword' game - Dvorians. Miniatures are sculpted by Rafał Szwelicki.

Wargamer opublikował dwa zdjęcia gotowych, z dawna oczekiwanych figurek dla graczy wystawiających siły Moskwy w grze "Ogniem i mieczem" - Dworian. Autorem rzeźb jest Rafał Szwelicki.

Mega bag from Safe and Sound | Mega torba z Safe and Sound

Safe and Sound company offers new bag for miniature transport boxes - Mega Bag. Mega Bag holds ten standard Safa and Sound bags, or you can swap two standard boxes for XL box or three standard boxes for Mega Box, Combi or Monster Box.
You can buy this new product cheaper now, paying 149 PLN instad of 179 PLN.

Firma Safe and Sound rozpoczęła sprzedaż nowej torby do przenoszenia pudełek z figurkami - Mega Torby. Można w niej przenosić aż dziesięć standardowych pudełek SandS, można też dwie z nich wymienić na pudełko XL lub trzy na Mega Box, Combi lub Monster Box.
Torba będzie sprzedawana w normalny sposób od 5 stycznia 2015, obecnie w przedsprzedaży dostępna jest w cenie 149 PLN. Normalna cena torby będzie wynosić 179 PLN.

'Wolsung SSG' Kickstarter update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej dodatku do "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has updated its finished Kickstarter campaign website of expansion for 'Wolsung SSG'. Update covers many topics but most important is that expansion book is finally printed and will be send after holidays. Information contains also many photos of finished masters for new miniatures.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung SSG". Aktualizacja zawiera informacje dotyczące rozmaitych spraw, najważniejsza jest jednak tak, że dodatek został w końcu wydrukowany. Wysyłka rozpocznie się po Świętach. Producent pokazał też sporo zdjęć masterów nowych figurek.

William Woolf will come for you | Znajdzie cię William Woolf

Werewoolf Miniatures has shown some photos of upcoming new miniature. With name like William Woolf, one needs no more clues... Check it here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym kilka zdjęć nowej figurki. Nie trzeba chyba dodawać, kogo ma przedstawiać, skoro nazywa się William Woolf. Zerknijcie tutaj.