czwartek, 7 marca 2013

Następne wzory figurek 15 mm od Scibora (WIP) | Next Scibor's 15 mm scale figures (WIP)

Na profilu fejsbukowym firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiło się zdjęcie pokazujące kolejne greeny figurek fantasy w skali 15 mm, jakie wkrótce ukażą się na rynku nakładem tego przedsiębiostwa.

Scibor Monstrous Miniatures' Facebook profile has been updated with a new photo, showing next greens of upcoming 15 mm scale fantasy miniatures.

Plakat z grizzlym | Grizzly poster

Informowałem już, że w ramach kampanii kickstarterowej gry "Warzone Resurrection" istnieje możliwość kupienia modelu czołgu Grizzly, przygotowanego - we współpracy z Prodos Games - przez firmę Small Impact Games. Firma ta prowadzi obecnie własną kampanię na Kickstarterze. W przypadku, gdy ktoś wesprze kampanię zarówno gry "Warzone", jak i Small Impact Games, w podziękowaniu otrzyma plakat z czołgiem grizzly.

As I already informed, one of the products available for the "Warzone Resurrection" pledgers is model of heavy Bauhaus tank "Grizzly", prepared - in cooperation with Prodos Games - by Small Impact Games. This company is currently running its own Kickstarter crowdfunding campaign. If somoneone pledge with both companies, he or she will get a limited edition full-colour print of the Grizzly tank for free.