niedziela, 25 maja 2014

Orc Suicide Bombers available | Zestaw "Orc Suicide Bombers" w sprzedaży

Werewoolf Miniatures has informed, that its newest set of miniatures labelled as "Orc Suicide Bombers Squad" is available at company's E-bay store. Set contains resin 28 mm "heroic" scale parts for building five miniatures and - additionally - two waterskins and a goat. Price of the set is 22.90 USD. "Orc Suicide Bombers Legs" and "Orc Suicide Bomber Torsos" are also available separately, each of these sets cost 7.99 USD. Miniatures are sculpted by Marcin Szymański

Firma Werewoolf Miniatures poinformowała, że do sprzedaży w sklepie ebajowym tego producenta trafił zestaw "Orc Suicide Bombers Squad". W zestawie znajdują się odlane w żywicy części w skali 28 mm "heroic", z których można złożyć pięć figurek, a także - dodatkowo - dwa bukłaki i figurka kozy. Cena zestawu wynosi 22,90 USD. Zestawy nóg ("Orc Suicide Bombers Legs") oraz korpusów ("Orc Suicide Bombers Torsos") są również dostępne oddzielnie, każdy z nich kosztuje 7,99 USD. Autorem rzeźb jest Marcin Szymański.

SF Spartan General from SMM | Generał SF Spartiata z SMM

Scibor Monstrous Miniatures company offers new resin 28 mm "heroic" scale figure labelled as "SF Spartan General". Model is supplied with resin scenic 25 mm round base. You can buy this miniature for 14.28 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje nową żywiczną figurkę w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "SF Spartan General". Model dostarczany jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 25 mm. Cena figurki w sklepie producenta to 57,10 PLN.

Renders of Capitol Heavy Troops | Rendery ciężkiej piechoty Capitolu

New renders and photo of casted miniatures of Capitol Heavy Troops for "Warzone Resurrection" game have been posted on Irek 3D profile, belonging to one of the sculptors working for Prodos Games.

Na profilu Irek 3D, należącym do jednego z rzeźbiarzy pracujących dla Prodos Games, pojawiły się rendery 3D i zdjęcie gotowych figurek ciężkiej piechoty Capitolu do gry "Warzone Resurrection".

Photo of a new 'Afterglow" miniature | Zdjęcie nowej figurki do gry "Afterglow"

"Afterglow" game's Facebook profile has been updated with a photo showing new miniature for this upcoming game. Figure shown belongs to the Delaria faction.

Na profilu fejsbukowym Afterglow" pojawiło się zdjęcie nowej figurki do tej mającej wkrótce trafić na rynek gry. Pokazana miniaturka należy do frakcji Delaria.