poniedziałek, 6 października 2014

Alliance of the Bat | Sojusz Nietoperza

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a concept art of a new miniature. So far name of this upcoming figure is unknown, but developers of the game gave us a hint: "The dwarves have found new allies".
Kickstarter campaign of the game will start in early November.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" zamieszczono nowy szkic koncepcyjny figurki. Jej nazwa nie jest jeszcze znana, jednak twórcy gry dali nam pewną wskazówkę: "Krasnoludy znalazły nowych sojuszników".
Kampania kickstarterowa gry rozpocznie się na początku listopada.

Review of orc bits from Kromlech | Recenzja orkowych bitsów z Kromlecha

Tale of Painters website has published first part of a review of orc bits and miniatures produced by Kromlech. You can read it here.

Na stronie Tale of Painters ukazała się pierwsza część recenzji, omawiającej części do figurek i miniaturki orków produkcji Kromlecha. Z artykułem można zapoznać się tutaj.

"The Green Alliance" update | Aktualizacja "Zielonego Sojuszu"

MaxMini company has updated its "The Green Alliance" Kickstarter website again, this time showing new concept art for orc hero gen. Smackton, movie with renders of another greenskin hero and publishing information about possibility of upping one's pledges after finish of the campaign, as some of the new miniatures will be added in the post-campaign phase. Check it here.

Firma MaxMini zaktualizowała jeszcze raz stronę kampanii kickstarterowej "Zielony Sojuszu". Tym razem pokazano kolejny szkic koncepcyjny orkowego bohatera, gen. Smacktona, film z renderami innego bohatera zielonoskórych, opublikowano również informację, o możliwości zwiększenia zadeklarowanej wpłaty po zakończeniu kampanii - zdecydowano się na to, bowiem kilka figurek powstanie dopiero po zakończeniu zbiórki. Pełny tekst informacji dostępny jest tutaj.

"Warzone Resurrection" free quick start rules in German | Darmowe zasady wstępne "Warzone Resurrection" po niemiecku

Prodos Games company has informed that free German quick start rules for "Warzone Resurrection" game will be available at Essen Spiel 2014 fair and with retailer demo pack. Full German rules are currently being prepared, as are other translations too.

Firma Prodos Games poinformowała, że w czasie tegorocznej edycji Targów Gier w Essen dostępne będą tam darmowe zasady wstępne w języku niemieckim. Te same przepisy dodawane będą do zestawów demonstracyjnych dla sklepów. Pełna wersja zasad w języku niemieckim (a także w innych językach, w tym w języku polskim) jest obecnie w przygotowaniu.

3D renders of Owyn miniature | Rendery 3D figurki Owyna

Siren Miniatures company has published 3D renders of finished digital sculpt of Owyn miniature, one of its first upcoming products. Figure is currently being casted.

Firma Siren Miniatures pokazała rendery 3D skończonej cyfrowej rzeźby figurki Owyna, jednego z pierwszych swoich produktów, jakie trafią do klientów. Figurka obecnie jest w odlewni.

Busters with Flame Throwers | Miotacze ognia z Puppets War

Puppets War company offers new team of specialist soldiers from its "Troopers" range. New set is labelled as "Busters with Flame Throwers", it contains two 28 mm "heroic" scale resin miniatures. Figures were designed by AR and sculpted by Maciej Powarunas and AR. Producer declares, that for each five such teams ordered, customer may choose any head sets from the category Troopers Heads in company's webstore instead of heads supplied with the original set. You can buy this new release for 9 EUR.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw broni specjalnych ze swojej linii "Troopers". Nowość nosi nazwę "Busters with Flame Throwers", zestaw zawiera dwie wieloczęściowe figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic". Miniaturki zaprojektował AR, wyrzeźbili je Maciej Powarunas oraz AR. Producent deklaruje, że do każdych pięciu zamówionych zestawów tego rodzaju, można dobrać dowolne zestawy głów z kategorii "Troopers Heads", dostępne w jego sklepie sieciowym. Będą one dostarczone zamiast odlewów głów dodawanych standardowo do tego zestawu.
Cena nowości to 9 EUR.