sobota, 20 września 2014

Orc Thugs from Puppets War | Figurki Orc Thugs z Puppets War

Puppets War company has started a new range of resin miniatures in 28 mm "heroic" scale - orcs. First unit, labelled as "Orc Thugs" is already available. Set contains ten miniatures (nine armed with pistols and close combat weapons, one with two handed gun or hydraulic pliers). Price of this new release is 39 EUR. Miniatures were designed and sculpted by AR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowej linii żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" - orków. Dostępny jest już pierwszy zestaaw, określony jako "Orc Thugs". Znajduje się w nim dziesięć miniaturek (dziewięć uzbrojonych w pistolety i broń do walki wręcz, dziesiąta jest uzbrojona albo w broń dwuręczną, albo w hydrauliczne kleszcze). Cena nowego zestawu wynosi 39 EUR. Autorem projektu oraz modeli jest AR.

"The Green Alliance" campaign update | Aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz"

MaxMini company has updated its "The Green Alliance" Kickstarter campaign website, showing 3D render of bipedal tank. So far more then 17 000 GBP has been pledged, and two last unlocked stretch goals are orc exosuits and artillery. Campaign will run for 20 more days.

Firma MaxMini dokonała aktualizacji strony kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz", pokazany został 3D render czołgu dwunożnego. Dotychczas zdołano zebrać ponad 17 000 GBP, dwa ostatnio odblokowane cele dodatkowe to egzopancerze orków oraz artyleria. Kampania potrwa jeszcze 20 dni.