środa, 8 lipca 2015

Puppets War shows Crusaders | Puppets War zapowiada pancerze Krzyżowiec

Puppets War company has updated its Facebook profile previewing its next release - Crusader armours. Check it here.

Firma Puppets War zaktualizowała swój proful fejsbukowy, pokazując jedne z przygotowywanych modeli - pancerze Krzyżowiec. Można je zobaczyć tutaj.


Detailing of upcoming building from Multiverse Gaming | Detale budynku z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown detailing of the single wall from the upcoming huge model of Magnetower Fyfe. One section of the wall will consists of matte board cut-outs and two layers of engraved HDF.

Firma Multiverse Gaming pokazała detale pojedynczej ściany z przygotowywanego, dużego modelu budynku Magnetower Fyfe. Ściana będzie złożona z trzech warstw - dwóch z grawerowanych płytek HDF i trzeciej z tektury, dodającej dodatkowe szczegóły.


Siren Miniatures shows Thaibo The Dwarf | Siren Miniatures pokazuje krasnoluda Thaibo

Siren Miniatures company has shown photos of actual resin miniature of Thaibo The Dwarf. This new 28mm 'heroic' scale figure will be available soon.

Firma Siren Miniatures pokazała zdjęcia żywicznego odlewu figurki Thaibo Krasnoluda. Nowa miniaturka w skali 28 mm "heroic" już wkrótce trafi do sprzedaży.

Painted miniatures from 'Norsgard' game | Pomalowane figurki z gry "Norsgard"

'Norsgard' team has shown painted miniatures from Alliance of the Bat faction of this game. Developers informs that shipping orders made during Kickstarter campaing has alerady started and figures will be available in company's webstore in about a month.

Twórcy gry "Norsgard" zaprezentowali zdjęcia pomalowanych figurek z frakcji Alliance of the Bat. Poinformowali też, że rozpoczęto już wysyłkę zamówień złożonych podczas kampanii kickstarterowej, a figurki trafią do sprzedaży w sklepie producenta za około miesiąc.


Terrains4Games previews new models | Tereny do Gier pokazują nowe modele

Terrains4Games company has shown photos of its upcoming laser-cut 28mm scale buildings - large Cathedral, different ruins sections and Czech hedgehogs. You can see photos here.

Firma Tereny do Gier pokazała zdjęcia opracowywanych, wycinanych laserowo modeli budynków w skali 28 mm - dużej katedry, rozmaitych ruin i przeciwczołgowych jeży. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.
Guerilla heads from Puppets War | Głowy w kapeluszach boonie z Puppets War

Puppets War company has released a new set of 28mm 'heroic' scale resin heads for converting miniatures. New release is labelled as 'Guerilla heads', set consists of ten casts in five different variants. You can buy this set for 7 EUR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych głów w skali 28 mm "heroic", przeznaczonego do konwertowania figurek. Nowość nosi nazwę "Guerilla heads", w zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach. Cena to 7 EUR.


New army for 'By Fire and Sword' | Nowa armia do gry "Ogniem i Mieczem"

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' rules, has released a new army pdf file. From now on you can field an Army of the Kingdom of Denmar and Norway. This is entirely new, full-fledged army for 'By Fire and Sword' game and it is at the same time the largest so far free pdf expansion released by Wargamer. 33 pages long, three Skirmishes and four Divisions, as well as new regiments and units.
Despite the name of the army - of Kingdom of Denmark and Norway - publisher focues on troops from Denmark proper and German provinces. Norway troops will be available later on, as a separate donwload probably.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i Mieczem", udostępnił nowy plik pdf z opisem kolejnej armii. Id dziś można już grać armią Królestwa Danii i Norwegii. Plik zawiera opis całkowicie nowej, pełnej armii do gry, jest to równocześnie największe dotychczas, pod względem objętości, darmowe rozszerzenie do "Ogniem i Mieczem", opublikowane przez wydawcę. 33 strony objętości, trzy Podjazdy, cztery Dywizje, nowe oddziały i pułki.
Mimo nazwy - armia Królestwa Danii i Norwegii - wydawca skupił się na jednostkach pochodzących z samej Danii i z prowincji niemieckich. Żołnierze norwescy w przyszłości doczekają się, być może, oddzielnego pliku.

Sci-Fi Egyptian Warriors - work in progress from SMM | Zdjęcie przygotowywanych wojowników egipskich SF

Scibor Monsterous Miniatures company has shown photo of further SF Egyptian Warriors being prepared for release. You can see picture on company's Facebook profile.

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała zdjęcie kolejnych figurek Wojowników Egipskich SF przygotowywanych do wydania. Można je obejrzeć na profilu fejsbukowym tego producenta.