czwartek, 14 sierpnia 2014

Painted sample of Military Outpost from ZEN Terrain | Pomalowany wzór Strażnicy Wojskowej z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has published on its Facebook profile an album of photos showing first painted sample of one of its upcoming products - Military Outpost. Check photos here.

Firma ZEN Terrain opublikowała na swoim profilu fejsbukowym album zdjęć pokazujących pierwszy pomalowany wzór jednego ze swoich produktów - Strażnicy Wojskowej. Fotografie można obejrzeć tutaj.

Three new sets from Changed Knights Spellcrow range | Trzy nowe zestawy części Rycerzy Zmian ze Spellcrow

Spellcrow company's webstore offers three new sets of resin 28 mm "heroic" scale parts from "Changed Knights" range. First new release is labelled as "Changed Knights torsos", second new set is named "Changed Knights shoulder pads" and the last one is "Changed Knights heads". All sets contain ten casts in five different designs. Shoulder pads were sculpted by Marek Rurarz, other bits were sculpted by Piotr Pirianowicz and Marek Rurarz. Prices of all three new releases are identical - 8 EUR per set.
You can also see assembled miniatures on the photo published by Spellcrow on its Facebook profile here.

Sklep sieciowy firmy Spellcrow oferuje trzy nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic" z serii "Rycerze Zmian". Pierwsza z nowości to "Torsy Rycerzy Zmian", drugi zestaw nosi nazwę "Naramienniki Rycerzy Zmian", natomiast ostatni to "Głowy Rycerzy Zmian". Wszystkie zestawy zawierają po dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, autorem rzeźb naramienników jest Marek Rurarz, pozostałe rzeźby wykonali Piotr Pirianowicz i Marek Rurarz. Ceny nowych zestawów są identyczne, wynoszą 20 PLN za zestaw.
Wydawca zamieścił na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie, na którym widoczne są figurki złożone z produkowanych przez niego części.

Photo of upcoming goblins from REM | Zdjęcie figurek goblinów z REM

Ristul's Extraordinary Market company has published a photo of its upcoming twenty goblin miniatures. You can see it on company's Facebook profile. Miniatures should be available at the producer's webstore next week.

Firma Ristul's Extraordinary Market zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanych dwudziestu figurek goblinów. Można je zobaczyć tutaj. Figurki trafią prawdopodobnie do sprzedaży w następnym tygodniu.

Know Your Enemy - Holy Roman Empire | Poznaj swojego wroga - Cesarstwo Niemieckie

Wargamer has published first pdf file containing informations about one of the new factions in "By Fire and Sword" game, which will be introduced in "The Deluge" expansion - Holy Roman Empire. You can download English version of this file here.
Publisher of the game has also updated list of add-ons available for backers of its current Kickstarter campaign.

Firma Wargamer udostępniła plik pdf zawierający informacje o jednej z nowych frakcji w grze "Ogniem i mieczem", która pojawi się w dodatku "Potop" - Cesarstwie Niemieckim. Plik z polską wersją tekstu można pobrać z tego miejsca.
Wydawca gry uzupełnił również listę dodatków, dostępnych dla osób wspierających jego obecną kampanię kickstarterową.

Preview of Volvar - new Hi-Tech Miniatures release | Zapowiedź figurki Volvara - nowy produkt z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has shown on its Facebook profile a preview of new 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "Volvar - Shaman of the Tribe". New figure will be released tomorrow.

Firma Hi-Tech Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym zapowiedź nowej figurki w skali 28 mm "heroic" - "Volvar - Shaman of the Tribe" trafi do sprzedaży już jutro.

"Strange" dice set from Q-Workshop | Zestaw kości do gry "Strange"

Q-Workshop company has released a new dice set dedicated for "Strange" role-playing game by Monte Cook Games. You can buy it for 13 USD at producer's webstire. Set consists of four dice.

Firma Q-Workshop wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw kości dedykowany do gry fabularnej "Strange" produkcji Monte Cook Games. Można go kupić w cenie 13 USD w sklepie sieciowym producenta. Zestaw składa się z czterech kostek.

One more SF Cossack Ogre from SMM | Kolejny SF Ogr Kozak z SMM

Scibor Monsterous Miniatures is coming out of holiday's hiatus. Another new resin 28 mm "heroic" scale has been released today - "SF Cossack Ogre #1". Miniature is supplied with round scenic resin 40 mm base, you can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures budzi się z wakacyjnego letargu - ukazała się kolejna żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic" - "SF Cossack Ogre #1". Miniaturka sprzedawana jest w cenie 83,80 PLN wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm.

Vei-Banshees prints | Wydruki figurek Vei-Banshee

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a photo of two finished 3D renders of Vei-Banshees, upcoming new miniatures for Mork Tribe faction. Publisher of the game is currently working on rulebook and cavalry figures.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" udostępnione zostało zdjęcie dwóch renderów 3D figurek Vei-Banshee, wojowniczek plemienia Mork. Wydawca gry poinformował również, że trwają prace nad nowym podręcznikiem i figurkami kawalerii.

New weapons from Bitsbox | Nowe bronie z Bitspudła

Bitsbox company has released two new sets of weapons, casted in resin in 28 mm "heroic" scale. First set is labelled as "Short swords", it contains five weapons of this kind. You can buy it for 8 USD, models were sculpted by Kamil "Smok" Milaniuk. Second new release is a set of five "Zero-G guns". These weapons were available previously only as singles. Pack of five costs 8 USD too, guns were sculpted by Mateusz "Matus" Gajos.

Firma Bitspudło wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy uzbrojenia, odlewy wykonane są z żywicy w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości to zestaw o nazwie "Short swords", zawiera on pięć odlewów broni tego rodzaju. Jego cena wynosi 24 PLN, autorem rzeźb jest Kamil "Smok" Milaniuk. Druga nowość w sklepie producenta to zestaw pięciu "Zero-G guns". Broń ta była już wcześniej dostępna, sprzedawano ją jednak wyłącznie pojedyńczo. Obecnie zestaw pięciu odlewów kosztuje 24 PLN, autorem rzeźby jest Mateusz "Matus" Gajos.

Pulp City Thursday | Czwartek z Pulp City

Another Thursday, another "Pulp City Supreme Edition" update. New information, which was posted on "PC" Kickstarter campaign website, is mainly about shipping products (and delays for some of the pledgers, who never bothered with updating pledge manageer) but there are some eye-candys too. News is illustrated by photos of painted new miniatures.

Kolejny czwartek, kolejna aktualizacja strony kampanii kickstarterowej gry "Pulp City Supreme Edition". Nowa informacja dotyczy głównie wysyłki produktów (i opóźnienia jej dla osób, które nie kłopotały się użyciem menedżera zamówienia), towarzyszą jej jednak również miłe dla oka obrazki nowych, pomalowanych figurek.