piątek, 9 stycznia 2015

Lords from Daemonic Kingdom announced | Zapowiedzieni Władcy Demonicznego Królestwa

Titan-Forge company has announced its next Kickstarter crowdfunding campaign - Lords of Daemonic Kingdom. Campaign will launch in two weeks. Check full information here.

Firma Titan-Forge zapowiedziała start swojej kolejnej zbiórki społecznościowej w serwisie Kickstarter - Lords of Daemonic Kingdom. Początek za dwa tygodnie. Pełna treść informacji dostępna jest na profilu fejsbukowym producenta.

Sister Herja released by Kromlech | Kromlech rozpoczął sprzedaż figurki Siostry Herji

'Sister Herja' is the name of the newest 28 mm 'heroic' scale resin miniature released by Kromlech. New miniature of female psionic may be assembled carrying arcane staff, laser pistol, she may also have both hands empty. Model comes in five parts (body, right hand with staff, empty right hand, left hand with laser pistol, left hand empty). You can buy this miniature for 9.99 EUR.
Figure was sculpted by Lucas Pina Penichet, sample painted by Artur.

Nazwa najnowszej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", jaka trafiła dziś do sprzedaży w sklepie sieciowym Kromlecha to "Sister Herja". Figurka kobiety-psionika może być uzbrojona w laskę, pistolet laserowy, może też nie mieć broni. Model składa się z pięciu części (ciało, prawa dłoń z laską, pusta prawa dłoń, lewa dłoń z pistoletem laserowym, pusta lewa dłoń). Cena tej figurki to 40 PLN. Autorem rzeźby jest Lucas Pina Penichet, wzór pomalował Artur.

SF Cossack Ogre #4 from SMM | Ogr-Kozak nr 4 produkcji SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new resin 28 mm 'heroic' scale miniature labelled as 'SF Cossack Ogre #4'. Figure is supplied with resin round 40 mm scenic base, its price is 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures wprowadziła do sprzedaży nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" noszącą nazwę "SF Cossack Ogre #4". Miniaturka dostarczana jest razem z żywiczną, kwadratową podstawką sceniczną o boku 40 mm. Jej cena to 83,80 PLN.