wtorek, 3 lutego 2015

Kromlech previews new Greatcoat Orcs | Kromlech zapowiada nowych orków w płaszczach

Kromlech company has published a photo showing one of its upcoming new releases - bodies of Greatcoat Armoured Orcs.

Firma Kromlech opublikowała zdjęcie pokazujące jedną z ich zapowiadanych nowości - korpusy orków noszących pancerze i płaszcze.

Black Grom Studio shows Prisoner Camp | Black Grom Studio pokazuje obóz jeniecki

Black Grom Studio company's Facebook profile has been updated with first photo of actual model of Prisoner Camp - laser-cut from HDF board kit, which will be soon available for buying. You can see photos of the whole camp here, and here you can see photos of a gate and perimeter section with 'barbed wire' installed.

Na profilu fejsbukowym firmy Black Grom Studio pojawiły się zdjęcia pokazujące pierwszy prototyp modelu Obozu Jenieckiego - zestawu wycinanego laserowo z płyt HDF, który wkrótce trafi do sprzedaży. Tu można obejrzeć zdjęcia całego obozu, a tutaj fotografie pokazujące bramę i fragment ogrodzenia z zamontowanym "drutem kolczastym".

Spellcrow announces conversion set for its Plague Lord | Spellcrow zapowiada zestaw do konwersji Lorda Plagi

Spellcrow company has just announced a conversion kit for its Plague Lord miniature. New kit will contain hands, heads and accessories. You can see preview photo on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Spellcrow zapowiedziała właśnie wydanie zestawu do konwersji swojej figurki Lorda Plagi. Znajdą się w nim dodatkowe ręce, głowy i akcesoria. Niektóre z nich widoczne są na zdjęciu, zamieszczonym na profilu fejsbukowym producenta.