piątek, 2 maja 2014

Review of LootPile brushes | Recenzja pędzli firmy LootPile

The Brush Brothers blog has been updated with a review of brushes made by Polish LootPile company written by Loler. You can read text here.

Na blogu The Brush Brothers ukazała się recenzja pędzli produkcji polskiej firmy LootPile, napisana przez Lolera. Z treścią notki można zapoznać się tutaj.

Food supplies basing kit from REM - a review | Recenzja zestawu zapasów żywności z REM

Quidamcorvus blog has been updated with a review of "Food Supplies basing kit" produced by Ristul's Extraordinary Market company. Text is Polish only but there are plenty of photos too. Check it here.

Na blogu Quidamcorvusa ukazała się bogato ilustrowana recenzja zestawu do robienia podstawek "Zapasy żywności", produkowanego przez firmę Ristul's Extraordinary Market. Tekst jest bogato ilustrowany zdjęciami odlewów. Zapraszam do lektury.

New laser cut building from Terrains4Games preview | Zapowiedź nowego budynku ciętego laserowo z Tereny do Gier

Terrains4Games company has published on its Facebook profile photos of the upcoming new building from its new "Laser Cut" range. New model is labelled as Factory - Production Hall and will contain modular equipment workshop. Scale, as with all Laser Cut range models, will be 15 mm.

Firma Tereny do Gier opublikowała na swoim profilu fejsbukowym kilka zdjęć pokazujących nowy model ze swojej nowej serii "Laser Cut". Nowy model nosi nazwę "Fabryka - Hala produkcyjna", będzie zawierał modułowy warsztat. Skala, podobnie jak w przypadku pozostałych budynków z tej serii, to 15 mm.

"Salvo IX" from Hi-Tech Miniatures available | "Salvo IX" z Hi-Tech Miniatures w sprzedaży

Hi-Tech Miniatures company has released new resin 28 mm "heroic" scale model labelled as "Salvo IX - Abyss Pilgrim". This is multipart miniature consisting of six parts (body, book, gun, backpack altar and stack of books) supplied with resin scenic round 25 mm base. You can buy it for 15 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures wprowadziła do sprzedaży nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - nosi ona nazwę "Salvo IX - Abyss Pilgrim". Miniaturka składa się z sześciu części (korpus, książka, broń, przenośny ołtarz i sterta ksiąg), dostarczana jest wraz z żywiczną, okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 25 mm. Cena nowości w sklepie sieciowym producenta to 15 EUR.