czwartek, 27 sierpnia 2015

Space Elves defence lines | Linie obronne Kosmicznych Elfów

Spellcrow company offers new 28mm 'heroic' scale resin release - 'Space Elves defence lines'. Kit contains two defence lines designed and sculpted by Piotr Pirianowicz. You can buy this set for 10.90 EUR.

Firma Spellcrow oferuje nowy produkt żywiczny w skali 28 mm "heroic" - "Linie obronne Kosmicznych Elfów". Zestaw zawiera dwa odlewy, zaprojektowane i wyrzeźbione przez Piotra Pirianowicza. Cena nowości to 39,50 PLN.

Upcoming Police Station from ZEN Terrain | Zapowiedź posterunku policji z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown concept sketches of its next big model - Police Station. You can see drawings here and here.

Firma ZEN Terrain pokazała szkice swojego kolejnego dużego modelu - posterunku policji. Rysunki można zobaczyć tu i tu.

Dead Wood from Werewoolf Miniatures (WIP) | Martwy las z Werewoolf Miniatures (WIP)

Werewoolf Miniatures company has shown few photos of its upcoming terrain release - Dead Wood. New models will be released soon.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kilka fotografii opracowywanego w tej chwili zestawu terenowego o nazwie Dead Wood. Martwy las wkrótce trafi do sprzedaży.