sobota, 11 maja 2013

Futrzane płaszcze Synów Thora | Fur cloaks for Sons of Thor

Firma Kromlech wydała dziś zestaw żywicznych elementów do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic". Nosi on nazwę "Futrzane płaszcze z plecakami Synów Thora", zawiera sześć różnych wzorów płaszczy. Autorem rzeźb jest Filin. Cena w sklepie ebajowym producenta to 10,59 USD.

Kromlech offers new set of resin conversion bits for 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Sons of Thor Fur Cloaks with Backpacks". Set contains six different designs. Sculpted by Filin. You can buy this new set for 10.59 USD in Kromlech's E-bay store.

Lista celów do osiągnięcia w kampanii Wargamera | List of stretch goals for Wargamer's campaign

Do końca kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i mieczem" pozostało jeszcze dziewięć dni. Wydawca, firma Wargamer, opublikowała listę celów do odblokowania.
Przy zebraniu 37 500 USD każdy wspierający na poziomie co najmniej 50 USD otrzyma za darmo figurkę pułkownika Konrada "Szefa" Sosińskiego.
Przy zebraniu 40 000 USD uruchomiony zostanie projekt armii duńskiej, będącej swoistym wstępem do przygotowywanego "Potopu".  Na tym poziomie odblokowany zostanie dostęp do pliku .pdf z armią duńską z lat 1650-1660 zawierającą listy sił na poziomie podjazdu i dywizji, a także blister zawierający duńskich dowódców. Plik dostępny będzie za darmo do pobrania, natomiast osoby wspierające kampanię kwotą co najmniej 50 USD otrzymają za darmo figurkę duńskiego oficera. Blister figurek duńskich oficerów dostępny będzie do wykupienia jako dodatek.
Przy zebraniu 42 500 USD udostępniony zostanie plik .pdf zawierający nowy podjazd i dywizję dla armii szwedzkiej (dywizja "straży narodowej"), będzie on dostępny za darmo. Odblokowany zostanie także blister z rajtarami-weteranami (trzy nowe modele, sześć modeli w blistrze), dostępny do wykupienia jako dodatek.
Przy zebraniu 45 000 USD każda osoba, deklarująca wsparcie na poziomie co najmniej 50 USD, otrzyma wybrany losowo zestaw małych elementów terenowych, w rodzaju studni czy namiotów. Dodatkowo odblokowany zostanie model cerkwi, dostępny w specjalnej cenie dla osób wspierających kampanie na poziomie Oficerskim lub Szlacheckim. Każdy, kto wykupi cerkiew jako dodatek, otrzyma dodatkowo kolejny zestaw małych elementów terenu.
Przy zebraniu 47 500 USD odblokowana zostanie lista sił Stefana Czarnieckiego z okresu walk w Danii (poziom podjazdu i dywizji), a także figurka tego dowódcy w specjalnej cenie.
I - w końcu - przy zgromadzeniu 50 000 USD - odblokowana zostanie lista sił szwedzkich na poziomie podjazdu i dywizji, walczących przeciwko Danii. Odblokowany zostanie także blister szwedzkich dowódców weteranów, a każda osoba wspierająca projekt otrzyma specjalną figurkę Szwelik-Mirzy.


There are still nine more days of Wargamer's "By Fire and Sword" Kickstarter campaign. Wargamer has published a list of stretch goals.
37 500 USD - Every backer with pledge of Retainer and above will receive free miniature of colonel Konrad ‘The Boss’ Sosiński.
40 000 USD - start of project "Something is rotten in the state of Denmark", which is prelude to upcoming supplement ‘The Deluge’ (1655-1660 war). It will unlock .pdf file with Danish army (1650-1660) with both Skirmish and division level and blister with Danish commanders. File will be free to download, every backer with pledge of Retainer and above will receive free miniature of one Danish officer. Blister with commanders will be available as an add-on.
42 500 USD - new skirmish and division list for Swedish "home guard" available as free .pdf file. It will also unlock blister with veteran reiters (3 new models, packed in blister of 6) as add-on.
45 000 USD - Each backer with Retainer level and above will receive free random small piece of terrain, chosen from tents, wells, etc. This stretch will also unlock model of an Orthodox church with special price for all Officers and Nobles. Every backer that will buy church will receive some extra terrains gratis.
47 500 USD - free to download list for Stefan Czarniecki’s division in Denmark 1658-1659 (skirmish and division) and blister with Stefan Czarniecki in special price.
50 000 USD - Free do download list of Swedish veteran division and skirmish force and blister of veteran Swedish commanders. Every backer with rank of Retainer and above will receive special freebie of Szwelik-Mirza.

Jak wydać "Pulp City"? | What kind of "Pulp City" rulebook?

Jak ma wyglądać nowy podręcznik do gry "Pulp City"? Takie pytanie zadali autorzy na profilu fejsbukowym gry. Czy ma mieć duży, czy mały format? Czy oprawa ma być miękka, czy twarda? Na te i na inne pytania możecie odpowiedzieć tutaj.

How the new "Pulp City SE" rulebook should look like? Such question was asked by developers on game's Facebook fanpage. What size and format? Should it be printed as hard or sofcover? Larger or smaller size books? You can answer here.