poniedziałek, 21 października 2013

Ogr najemnik - Pan Delicatessen | Ogre mercenary - Mr. Delicatessen

Firma Werewoolf Miniatures kontynuuje publikowanie zdjęć nowych figurek, których pierwsze odlewy lub rzeźby pokazano podczas konkursu malarskiego Hussar 2013. Jedną z nich jest figurka kolejnego ogra najemnika, nosząca nazwę Pan Delicatessen. Szkic koncepcyjny narysował Aleksander Zawada, autorem rzeźby jest Przemysław Szymczyk.

Werewoolf Miniatures continues to publish photos of new miniatures. First casts or greens of upcoming new releases were previewed during Hussar 2013 painting competition last Sunday. One of such miniatures is another ogre mercenary Mr. Delicatessen. Concept art by Aleksander Zawada, miniature was sculpted by Przemysław Szymczyk.

Zdjęcia nowych figurek do "Ogniem i mieczem" | Photos of new "By Fire and Sword" miniatures

Firma Wargamer zamieściła na fejsbuku cztery zdjęcia nowych figurek do gry "Ogniem i mieczem". Są to tureccy segbani, kozaccy harcownicy oraz osmański dowódca Hussein Pasza.

Wargamer has updated its Facebook album of new miniatures for "By Fire and Sword". There are four new pictures of recently produced miniatures - Turkish segbans, Cossack skirmishers and Ottoman commander Hussein Pasha.

Mapa Pulp City (WIP) | Pulp City map (WIP)

Dziś na fanpejdżu gry "Pulp City" pojawiła się grafika przedstawiająca wstępną mapę miasta w przygotowywanej, nowej edycji gry. Być może stanowić będzie ona jeden z celów do osiągnięcia w kampanii kickstarterowej nowego wydania.

You can see a early draft of the map of the Pulp City today on game's Facebook fanpage. The map is being prepared for a new edition of the game, it may be added as one of the goals for a Kickstarter campaign of "Pulp City Supreme Edition".

Reklama wideo kości do gry "L5R" z Q-Workshop | Video commercial of "L5R" dice set from Q-Workshop

Firma Q-Workshop nakręciła pierwszą reklamę filmową swoich produktów - oficjalnego zestawu kości do gry "Legenda Pięciu Pierścieni". Reklamę można obejrzeć tutaj.

Q-Workshop company has released its first video commercial ever. Movie is advertising official "Legend of the Five Rings" dice set. You can watch it here.

Projekt markerów do gry "Norsgard" | Markers for "Norsgard" game

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" opublikowana została ilustracja, pokazująca wygląd markerów, jakie wykorzystywane będą w nowej edycji zasad - ran, aktywacji i ogłuszenia.

"Norsgard" game's Facebook fanpage has been updated with an illustration of planned markers of upcoming new edition of the game - wounds, activation and being stunned.

Aktualizacja zdjęć nowych produktów Werewoolf Miniatures | New photos of upcoming Werewoolf Miniatures' products

Firma Werewoolf Miniatures zaktualizowała zdjęcia nowych figurek, jakie wkrótce pojawią się w sprzedaży. Na fanpejdżu producenta pojawiły się albumy przedstawiające dwa ogrowny (pierwszy i drugi) oraz ogrzego najemnika z Lechistanu - nieco przerośniętego towarzysza husarskiego.

Werewoolf Miniatures company has published more detailed photos of upcoming new miniatures. There are three new photo albums available on producer's Facebook fanpage. First and second album contains photos of new sci-fi ogrowns, third album contains pictures of ogre mercenary from Lechistan - a little bigger then ordinary hussar companion.