sobota, 20 grudnia 2014

'Figure Painter' reviews Siren Miniatures | Recenzje produktów Siren Miniatures w "Figure Painter"

You can read review of some upcoming figures from Siren Miniatures in issue 20th of "Figure Painter" magazine.

W 20. numerze pisma "Figure Painter" ukazała się recenzja figurek produkcji Siren Miniatures, które wkrótce trafią do sprzedaży.

Cards for 'Norsgard' game | Karty do gry "Norsgard"

'Norsgard' game's Kickstarter website has been updated with progress report and file with the game cards for the remaining two factions. Beta rules of the game should be available early next month.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Norsgard" zamieszczono informację o postępie prac. Znalazł się w niej odnośnik do pliku zawierającego karty do gry dla dwóch pozostałych frakcji. Zasady beta gry będą dostępne na początku przyszłego miesiąca.