poniedziałek, 5 stycznia 2015

Goblin Nurses from Kromlech | Goblinie pielęgniarki z Kromlecha

Kromlech's first release of 2015 is here - set of resin 28 mm 'heroic' scale miniatures labelled as 'Goblin Nurses'. Set contains three miniatures of goblins disguised as nurses and "armed" with giant "medical instruments" - saw, pliers and syringe. You can buy this new release for 11.99 EUR.

Pierwsza nowość z Kromlecha w 2015 r. - zestaw żywicznych figurek o nazwie "Goblin Nurses" w skali 28 mm "heroic". W zestawie znajdują się trzy figurki goblinów przebranych za pielęgniarki, "uzbrojonych" w "instrumenty medyczne" - piłę, szczypce oraz strzykawkę. Cena tej nowości to 48 PLN.

Hidden counters from Spellcrow | Znaczniki Ukrycia ze Spellcrow

Spellcrow company offers set of five different resin 'Hidden' counters, you can buy it for 5.80 EUR. Markers were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow oferuje zestaw pięciu różnych żywicznych markerów "Ukrycia", można go kupić za 21 PLN. Autorem projektu oraz rzeźby jest Piotr Pirianowicz.

Photos of upcoming miniatures from SMM | Zdjęcia nowych figurek przygotowywanych przez SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has shared with us some photos of upcoming 28 mm 'heroic' scale miniatures. You can see pictures here  herehere and here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures podzieliła się ze swoimi miłośnikami zdjęciami przygotowywanych figurek w skali 28 mm "heroic" - zdjęcia można zobaczyć tutajtutaj,tutaj oraz tutaj

Preview of benches from Black Grom Studio (WIP) | Zapowiedź ławek z Black Grom Studio (WIP)

Black Grom Studio company works on the set of street architecture in 28 mm scale currently - benches, street lamps, flower beds and similar items. Models will be laser-cut from plexiglass of 2 mm thickness.

Firma Black Grom Studio opracowuje obecnie zestaw małej architektury w skali 28 mm - znajdą się w nim ławki, lampy uliczne, donice i kwietniki. Modele będą wycinane laserowo z pleksi o grubości 2 mm.

Introduction to 'Warzone Resurrection' | Wprowadzenie do "Warzone Resurrection"

Prodos Games has published a short movie, showing universe of its 'Warzone Resurrection' game. You can watch this movie here (English version).

Firma Prodos Games przygotowała krótki film, pokazujący świat swojej gry "Warzone Resurrection". Można go obejrzeć tutaj (wersja w języku polskim).

Further discounts at Scibor's webstore | Kolejne obniżki w sklepie Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company offers further wave of its 30% cheaper models. All discounted models are casted in resin in 28 mm 'heroic' scale and all offers are valid for next four days. First of the discounted models is labelled as 'SF Archangel' - you can buy it now for 17.63 EUR instead of regular price of 25.18 EUR. Next we may buy 'SF Knights Motorcycles' set, containing 3 models. Price of this set is 43.88 EUR (regular price is 62.68 EUR). The last of the cheaper sets is 'Golden Guard 12 miniatures set' - this one is available for 29.34 EUR with 41.91 EUR being regular price.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje kolejną trzydziestoprocentową obniżkę na trzy ze swoich zestawów modeli i figurek. Tym razem oferta obejmuje modele żywiczne w skali 28 mm "heroic", obowiązuje ona przez kolejne cztery dni. Pierwszym z chwilowo przecenionych modeli jest "SF Archangel", dostępny teraz w cenie 70,49 PLN, podczas gdy jego cena normalna wynosi 100,70 PLN. Drugim produktem dostępnym w przecenie jest zestaw "SF Knights Motorcycles", zawierający trzy modele w cenie 175 PLN (cena normalna to 250 PLN). Ostatni z oferowanych zestawów nosi nazwę "Golden Guard 12 miniatures set", można go teraz kupić za 117,32 PLN (cena normalna to 167,60 PLN).