sobota, 31 maja 2014

New SF Lion Knight from SMM | Nowa figurka "Lion Knight" produkcji SMM

Scibor Monstrous Miniatures offers new 28 mm "heroic" scale resin figure labelled as "SF Lion Knight #4". Miniature is supplied with round, resin 40 mm scenic base, you can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "SF Lion Knight #4". Figurka dostarczana jest wraz z żywiczną okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości w sklepie producenta wynosi 83,80 PLN.

Puppets War's competition | Konkurs Puppets War

Puppets War has announced a small competition on its Facebook profile. Rules are simple - choose between two new sets, which one should be released next week - new version or Arthropods unit or Enforcer Battlewalker? Write your pick in the comments and just wait. The set with most votes will be released next week, the loser will have to wait a week longer. Producer will choose one winner amongst all voters, this person will receive unit of Arthropods or one Enforcer.

Firma Puppets War ogłosiła na swoim profilu fejsbukowym prosty konkurs. Zasady są następujące - osoby biorące udział w zabawie muszę wpisać w komentarzu, który z dwóch zestawów ma ukazać się w przyszłym tygodniu. Do wyboru jest nowa wersja oddziału Arthropodów lub nowa maszyna krocząca Enforcerów. Zestaw, który zbierze więcej głosów trafi do sprzedaży, natomiast przegrany dostępny będzie tydzień później. Producent wybierze jedną osobę spośród komentujących i przekaże jej bezpłatnie jednostkę Arthropodów lub maszynę Enforcerów.

Review of "Bugs Basing Kit" from REM | Recenzja zestawu "Bugs Basing Kit" z REM

Quidamcorvus has published a short review of "Bugs Basing Kit" from Ristul's Extraordinary Market. Review is written only in Polish unfortunately.

Na blogu Quidamcorvusa opublikowana została recenzja zestawu "Bugs Basing Kit", służącego do waloryzowania podstawek, produkowanego przez firmę Ristul's Extraordinary Market.

AT cannons from Puppets War | Działa przeciwpancerne z Puppets War

Puppets War has released two sets of resin 28 mm "heroic" scale weapons - both contain AT cannons. First set - "AT Cannons pair" - contains 2 cannons, its price is 5 EUR. Second set contains six such weapons, you can buy it for 12 EUR. Single cannon has length of 83 mm. Models were sculpted by Robert Kurek.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy żywiczne w skali 28 mm "heroic" - oba zawierają działa przeciwpancerne. Pierwszy zestaw składa się z dwóch takich broni, jego cena to 5 EUR. Drugi zestaw liczy sześć identycznych odlewów, można go kupić za 12 EUR. Długość działa to 83 mm. Autorem modelu jest Robert Kurek.

Beasts of War and "Wolsung SSG" | Beasts of War i "Wolsung SSG"

Beasts of War crew has published another issue of video wargaming magazine "The Weekender". One of the main topics of this issue is "Wolsung Steampunk Skirmish Game" by Micro Art Studio. Check the full video here.

Ekipa Beasts of War opublikowała kolejne wydanie magazynu wideo poświęconego grom bitewnym "The Weekender". Jednym z głównych tematów, jaki poruszono w tym odcinku, jest gra "Wolsung Steampunk Skirmish Game" produkcji Micro Art Studio.

Cheaper Scibor's models | Tańsze figurki produkcji Scibor Monstrous Miniatures

Scibor Monstrous Miniatures webstore is currently offering three sets of models with 30% discount. First of the discounted sets is labelled as "Dwarven Ruins Terrain", it consists of 5 resin pieces. You can buy it for 17.63 EUR for next 44 hours. Second of the cheaper sets is named "SF Archangel #2" - this is resin 28 mm "heroic" scale model available for next three days and three hours for 21.71 EUR. The last of the these cheaper sets is "Dwarf War Bears Warriors Set", containing three resin 28 mm "heroic" scale miniatures. You can buy it for 60.66 EUR and the offer is valid for 44 hours.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje obecnie trzy zestawy swoich modeli w cenach niższych o 30% w stosunku do cen normalnych. Pierwszy z oferowanych zestawów to "Dwarves Ruins Terrain", zawierający pięć żywicznych odlewów. Przez kolejne 44 godziny można go kupić płacąc 70,49 PLN. Kolejna oferta dotyczy żywicznego modelu w skali 28 mm "heroic", który nosi nazwę "SF Archangel #2". Cena 86,87 PLN obowiązuje przez następne trzy dni i trzy godziny. Ostatni z tańszych zestawów to "Dwarf War Bears Warriors Set", zawiera on trzy żywiczne figurki krasnoludów dosiadających niedźwiedzi w skali 28 mm "heroic". W ciągu następnych 44 godzin cena tego zestawu to 242,55 PLN.

Juggernauts' renders | Rendery Juggernautów

Prodos Games has already released miniatures of Juggernauts, now we can also see 3D renders of these miniatures. Pictures has been posted on Facebook profile of Irek, digital sculptor working for publisher of "Warzone Resurrection".

Firma Prodos Games wprowadziła już do sprzedaży nowe figurki Juggernautów, dziś zaś możemy obejrzeć ich rendery 3D. Ilustracje pojawiły się na profilu fejsbukowym Irka, rzeźbiarza 3D pracującego dla wydawcy "Warzone Resurrection".