czwartek, 8 maja 2014

Destroyed city | Zniszczone miasto

Terrains4Games company has shown on its Facebook profile few new photos of a table built with buildings from its Laser-Cut range of terrain accessories. Some photos show new, previously unpublished buildings - suburban and country style houses.
Update: Producer has shown both new types of buildings in separate gallery now.

Firma Tereny do Gier pokazała na swoim profilu fejsbukowym kilka nowych fotografii stołu zastawionego swoimi makietami z serii "Laser-Cut". Na niektórych zdjęciach widoczne są niepokazywane dotychczas nowe budynki - podmiejskie i wiejskie.
Aktualizacja: producent pokazał teraz oba nowe rodzaje domków w osobnej galerii.

Further update of "Pulp City Supreme Edition" status | Kolejne informacje o "Pulp City Supreme Edition"

"Pulp City" team has published tenth "progress update" of game's "Supreme Edition" on its Kickstarter webstie. This is rather small update, but there are two things worth to take a look. First is a photo of finished Stygian sculpt (in both forms), second is the art from the book showing Herald, Infinite Hourglass time-travelling assasin.

Twórcy "Pulp City" opublikowali dziesiątą już notkę opisującą postęp prac nad wydaniem gry "Pulp City Supreme Edition". Informacja zamieszczona została, jak co tydzień, na stronie kampanii kickstarterowej gry. W tym tygodniu notka jest raczej krótka, zawiera jednak dwie warte uwagi ilustracje. Pierwsza pokazuje skończone rzeźby figurek Stygian (w jej obu formach), natomiast druga to grafika z podręcznika, pokazująca Heralda, jednego z podróżujących w czasie zabójców Infinity Hourglass.

New orc from Spellcrow | Nowy ork ze Spellcrow

Spellcrow company has presented another of its fantasy miniatures - new orc. New greenskin will soon be available at the company's webstore.

Firma Spellcrow pokazała fotografię swojej kolejnej figurki fantasy - nowego orka. Miniaturka wkrótce znajdzie się w sprzedaży w sklepie sieciowym producenta.

Lots of "Alien vs. Predators" 3D renders | Liczne rendery 3D figurek z gry "Alien vs. Predator"

Maciej Powarunas' Facebook profile has been updated with numerous 3D renders of "Alien vs. Predator" game's miniatures. Mr. Powarunas is a digital sculptor, working for Puppets War and Prodos Games amongst others. You can see his aliens and predators here, here, here and here.
Update: there are new renders of heavy lifter miniature too now.

Profil fejsbukowy Macieja Powarunasa, cyfrowego rzeźbiarza pracującego dla, między innymi, Puppets War i Prodos Games, został zaktualizowany o liczne rendery 3D figurek z gry "Alien vs. Predator", mającej wkrótce ukazać się w sprzedaży nakładem Prodos Games. Rendery obcych i predatorów można obejrzeć tutaj, tutaj, tutaj i tu.|
Aktualizacja: na profilu umieszczono również rendery 3D figurki ciężkiego podnośnika.