piątek, 5 czerwca 2015

Flame of Adramelech - new relese from Werewoolf Miniatures | Płomień Adramelecha - nowość z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has released its new multipart 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Flame of Adramelech' from 'Sons of Adramelech' range. You can buy this resin miniature of a demon for 56.99 USD.
Model was designed and sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej, wieloczęściowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Flame of Adramelech" z linii figurek "Sons of Adramelech". Cena nowości to 56,99 USD.
Autorem projektu i rzeźby jest Marcin Szymański.


Review of Bauhaus Starter Box | Recenzja Zestawu Startowego Bauhausu

RPG.net website has published a detailed and rather long review of Bauhaus Starter Box set for 'Warzone Resurrection' by Prodos Games. Read it here.

Na stronie RPG.net ukazała się szczegółowa i raczej obszerna recenzja zestawu startowego korporacji Bauhaus do gry "Warzone Resurrection" firmy Prodos Games. Można ją przeczytać tutaj.

Ascendant Warlords for 'Warzone Resurrection' | Wyniesieni przywódcy do "Warzone Resurrection"

Prodos Games informs: 'As the Warzone rages on, it's heroes have advanced in the field, their broad strokes of glory becoming bolder in every battle and thus ascending to near demi-god status. First among those to ascend will be Alakhai the Cunning, Arch-Nepharite Overlord of Algeroth, Commander in Chief of the legions of the Apostle of War.
Alakhai Ascendant is released in July 2015, the first miniature of a range of Ascendant Warlords whose rules will be made available in a brand new supplemental PDF released soon from Prodos Games LTD.
Vote for Change! Vote for Alakhai!'

Jak informuje Prodos Games: "Wraz z szaleństwem wojny, jej bohaterowie stają się coraz lepsi, zamaszyste cięcia ich broni w każdej bitwie przynoszą im więcej chwały, wynosząc ich do statusu bliskiego półbogom. Pierwszym z tak wyniesionych przywódców będzie Alakhai Przebiegły, Arcyferyta, Wódz Algerotha, naczelny dowódca legionów Apostola Wojny.
Alakhai Wyniesiony trafi do sprzedaży w lipcu 2015 r., będzie to pierwsza figurka z serii Wyniesionych Przywódców. Ich zasady zostaną opublikowane w nowym dodatku, dostępny w pliku PDF, który wkrótce ukaże się nakładem Prodos Games.
Głosujcie za Zmianą! Głosujcie na Alakhaia!"Special 'Discworld' offer | Specjalna oferta na figurki ze Świata Dysku

Micro Art Studio has prepared special 'Discworld' offer for June. For every order of at least 25 EUR of value, miniature of Albert Malich will be added for free. For every order of at least 50 EUR of value, producer will add free Albert Malich and Senior Wrangler miniatures.

Firma Micro Art Studio przygotowała w czerwcu specjalną ofertę dla kupujących figurki z serii "Swiat Dysku". Do każdego zamówienia o wartości co najmniej 25 EUR dołączona zostanie darmowa figurka Alberta Malicha. Do każdego zamówienia o wartości co najmniej 50 EUR dołączone zostaną darmowe figurki Alberta Malicha i Pierwszego Prymusa.

Kromlech previews new weapons (WIP) | Kromlech zapowiada nowe bronie

Kromlech company has shown 3D sketch of upcoming, new weapons - sword and drum-feeded large calibre gun. You can see it here,

Firma Kromlech pokazała szkice 3D przygotowywanych nowych broni - miecz i zasilany z magazynka bębnowego karabin dużego kalibru. Zapowiedź można zobaczyć tutaj.