niedziela, 30 listopada 2014

Last hours of 'Norsgard' Kickstarter campaign | Ostatnie godziny kampanii kickstarterowej "Norsgardu"

Final hours of 'Norsgard' Kickstarter campaign are upon us. Amount of pledged money shrinked a little bit in past hours, to about 20 500 USD. Publishers of the game has also changed final stretch goals, adding Ravn Skaller model (actually two models, sorcerer and raven) which will be unlocked if game will gather 22 000 USD. So, if you are on the fence about this little game - make your decision:)

Przed nami ostatnie kilka godzin kampanii kickstarterowej gry "Norsgard". Przez ostatnie godziny suma zadeklarowanych wpłat niestety nieco się zmniejszyła, spadła do nieco ponad 20 500 USD. Wydawcy gry zadecydowali więc o zmianie ostatniego celu dodatkowego. Zamiast figurki orka dosiadającego dzika, wydana zostanie figurka orka Ravn Skallera, czarownika przemieszczającego się po polu bitwy w postaci kruka. Będzie ona dostępna jako dodatek w cenie 15 USD, jeśli zbiórka przyniesie co najmniej 22 000 USD. Czas więc podjąć decyzję o wsparciu, jeśli dotychczas tego nie zrobiliście.

Scibor Monsterous Miniatures offers five cheaper kits | Scibor Monsterous Miniatures oferuje taniej pięć modeli

Another wave of 30% cheaper models and miniatures from Scibor Monsterous Miniatures. All of cheaper kits are casted in resin. We may buy cheaper following models: 'Templar SF Knights Set 2' (3 miniatures, promotional price 38.15 EUR, regular price 54.50 EUR); 'Cthulhu' (promo price 32.28 EUR, regular price 46.11 EUR); 'Treemen Set' (3 miniatures, promotional price 38.15 EUR, regular price 54.50 EUR); 'Asgrim Dwarf Bust' (promotional price 38.15 EUR, regular price 54.50 EUR) and
'Dwarf War Bears Warriors Set' (3 miniatures, promotional price 60.66 EUR, regular prce 86.66 EUR). All offers are valid at least 6
days.

Kolejna fala zestawów figurek i modeli żywicznych firmy Scibor Monsterous Miniatures tańszych o 30%. Tym razem możemy kupić następujące produkty: "Templar SF Knights Set 2" (3 figurki, cena promocyjna 152,46 PLN, cena normalna 217,80 PLN); "Cthulhu" (cena promocyjna 128,87 PLN, cena normalna 184,10 PLN); "Treemen Set" (3 figurki, cena promocyjna 152,46 PLN, cena normalna 217,80 PLN); popiersie "Asgrim Dwarf" (cena promocyjna 152,46 PLN, cena normalna 217,80 PLN) oraz zestaw "Dwarf War Bears Warriors Set" (3 figurki, dostępne obecnie w cenie promocyjnej 242,55 PLN, podczas gdy cena normalna to 346,50 PLN). Wszystkie oferty ważne są co najmniej 6 dni.