czwartek, 18 grudnia 2014

Sons of Adramelech and Dvaregs in videoreview | Synowie Adramelech i Dwaregowie w wideorecenzji

Forja y Desvan TV has published a Spanish-language videoreview of some figures produced by Werewoolf Miniatures - Sons of Adramelech and Dvaregs. Check it here (nice shots for everyone not able understanding Spanish, myself included).

Na kanale YouTube Forja y Desvan ukazała się hiszpańskojęzyczna wideorecenzja figurek produkcji Werewoolf Miniatures - Synów Adramelecha i Dwaregów. Można ją obejrzeć tutaj (sporo fajnych ujęć figurek dla tych, którzy nie znają hiszpańskiego - na przykład dla mnie).

Steam Ogres Eliminators from Puppets War | Oddział Parowych Ogrów z Puppets War


Puppets War company offers new set of resin 28 mm 'heroic' scale figures labelled as 'Steam Ogres Eliminators'. Set contains three miniatures of approximately 60 mm of height. You can buy this new release for 26 EUR.
Second of the new releases is labelled as 'Ogre Boomsticks'. Set contains six resin 28 mm 'heroic' scale casts of large weapons, three with right and three with left palms. Producer gives total length of the barrel of the gun as 18 mm long. Price of this set is 9 EUR.

Firma Puppets War wprowadziła dziś do sprzedaży dwa nowe zestawy figurek i akcesoriów żywicznych w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości to zestaw o nazwie "Steam Ogres Eliminators", zawierający trzy miniaturki, każda o ok. 60 mm wysokości. Cena tego zestawu to 26 EUR.
Drugim nowym produktem jest zestaw dużych broni w tej samej skali, noszą one nazwę "Ogre Boomsticks". W zestawie znajduje się sześć odlewów, trzy z dłoniami prawej i trzy z dłoniami lewej ręki. Producent podaje, że całkowita długość luf broni z tego zestawu wynosi 18 mm. Cena tej nowości to 9 EUR.

PDF rules for 'Pulp City Supreme Edition' | Zasady "Pulp City Supreme Edition" w pliku PDF

Maciej from 'Pulp City' team has updated website of Kickstarter campaign of this game one more time. This is rather short information about shipping parcels. What is most important, backers with level granting pdf rules, will be getting in the next few hours an email with instructions how to download pdf file.

Maciej z zespołu twórców "Pulp City" zamieścił po raz kolejny aktualizację postępu prac nad grą na stronie zakończonej kampanii kickstarterowej. Sama informacja jest dziś raczej krótka, dotyczy - głównie - wysyłki paczek. Najważniejsze jest jednak, że osoby wspierające kampanię na poziomie dającym dostęp do zasad w postaci pliku pdf, otrzymają w ciągu kilku godzin email z instrukcjami dotyczącymi pobrania przepisów gry.