sobota, 11 sierpnia 2012

Nowe działa z Kromlecha | Kromlech's new guns

Kromlech poszerzył ofertę dział, w jakie uzbrojona jest produkowana przez firmę wieża czołgowa Panzer38 Pattern Heavy Turret w skali 28 mm "heroic". Nowe uzbrojenie to armata Crusher oraz działo Mega Gatling. Oba rodzaje nowego uzbrojenia dostępne są w sklepie firmy za 13,29 USD każdy (wieża wraz z uzbrojeniem). Autorem rzeźby jest Mateusz Gajos, wzór firmowy pomalował RIP-ley.

Kromlech offers two new variants of armamant for its 28 mm "heroic" scale Panzer38 Pattern Heavy Turret. First new variant is armed with Crusher Cannon, second with Mega Gatling Cannon. Both are available at the company's webstore for 13.29 USD each (turret and weapon). Models sculpted by Mateusz Gajos, samples painted by RIP-ley.

Frontline Gaming poleca Forge Planet | Frontline Gaming recommends Forge Planet

Na blogu Frontline Gaming pojawił się krótki tekst polecajacy produkty Forge Planet. Autorowi do gustu szczególnie przypadła wieżyczka z Assault Cannonem i druga z ciężkimi miotaczami płomieni, uważa jednak że wszystkie dotychczasowe wyroby tej firmy są na bardzo wysokim poziomie.

Frontline Gaming has short article recommending Forge Planet's models. Author especially like turrets with Assault Cannon and Heavy Flamer but he thinks that all current FP's models are of really high quality.