poniedziałek, 4 maja 2015

Scibor's basing kits promotion | Promocja zestawów do robienia podstawek produkcji SMM

Scibor Monsterous Miniatures company is currently running another round of its popular '30% off' promotions. This time the deal is a little special, as you can buy cheaper five different basing kits: 'Basing Kit #1' ; 'Basing Kit #2'; 'Basing Kit Elven set 2'; 'Forest Basing Kit' and 'Dwarven Basing Kit'. Current, promotional price of every discounted set is 5.26 EUR instead of 7.52 EUR, offers are valid for two more days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures po raz kolejny prowadzi akcję promocyjną swoich wyrobów, sprzedając wybrane zestawy i modele w cenie o 30% niższej od normalnej. Tym razem promocja jest nieco specjalna, jako że objęte jest nią pięć zestawów do robienia podstawek: "Basing Kit #1"; "Basing Kit #2"; "Basing Kit Elven set 2"; "Forest Basing Kit" oraz "Dwarven Basing Kit". Obecna, promocyjna cena wszystkich tych produktów jest taka sama, wynosi 21 PLN za zestaw, przy normalnej cenie 30 PLN. Oferta obowiązuje jeszcze dwa dni.

Houses from Mini Monsters painted | Pomalowane domki produkcji Mini Monsters

Mini Monsters company has shown pictures of its resin houses painted by Olle Ramnelius. You can see pictures here.

Firma Mini Monsters pokazała zdjęcia produkowanych przez siebie żywicznych modeli domów pomalowanych przez Olle Ramneliusa. Fotografie można zobaczyć tutaj.

'HINT' game's KS campaign update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "HINT"

Developers of the 'HINT' game has updated its Kickstarter campaign website - twice. First update shows Shirley 'Crazy' Stone, another character from SAR Angels corporation. Second update shows photos from playtesting of improved and changed rules.

Twórcy gry "HINT" zaktualizowali stronę jej kampanii kickstarterowej - dwukrotnie. Pierwsza aktualizacja przybliża postać Shirley "Crazy" Stone, kolejnej bohaterki z korporacji SAR Angels. Druga zawiera zdjęcia z rozgrywek próbnych, podczas których testowano zmienione lub nowe zasady gry.