poniedziałek, 24 listopada 2014

Upcoming sci-fi modular base system from Assault Publishing | Assault Publishing opracowuje modularny system makiet sci-fi

Assault Publishing company has published a photo album with pictures of currently developed system of modular sci-fi terrain modules, which will be used for making 15-20 mm scale bases. System is still being worked on, but prototype is fully functional now. All modules will be fully interchangeable, walls will have external and internal layers with textures. Modules will be laser-cut from HDF, system is designed by proffesional architect. More information is available at the Assault Publishing Facebook profile. The release is planned for first quarter of next year.

Firma Assault Publishin opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia opracowywanego obecnie systemu modułów terenowych, pozwalających zbudować bazę science-fiction w skali 15-20 mm. System nadal znajduje się w fazie prac, są one jednak zaawansowane, istnieje już w pełni funkcjonalny prototyp. Wszystkie moduły mają być wymienne, ściany będą miały powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne i teksturowane podłogi. Poszczególne części będą wycinane laserowo z płyt HDF, a całość systemu zaprojektował zawodowy architekt. Więcej informacji dostępnych jest na profilu przyszłego producenta. Planowana data wprowadzenia produktu do sprzedaży to pierwszy kwartał przyszłego roku.

Upcoming ZTZ-99A from Oddział Ósmy | Wkrótce model ZTZ-99A z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has shown a photo of one of its upcoming 3 mm scale models - Chinese ZTZ-99A tank, most modern Chinese main battle tank - being worked on.

Oddział Ósmy pokazał zdjęcie opracowywanego właśnie modelu w skali 3 mm chińskiego czołgu podstawowego ZTZ-99A, najnowocześniejszego czołgu w służbie armii tego państwa.

Orc bust from Scibor | Popiersie orka od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company offers new resin bust labelled as 'Orc'. Total height of the new sculpt is 105 mm, its price is 37.71 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowe popiersie żywiczne, nosi ono nazwę "Orc". Całkowita wysokość rzeźby wynosi 105 mm, jej cena to 150,80 PLN.

Name upcoming model from Puppets War | Nazwij nowy model z Puppets War

Puppets War company runs a little Facebook competition, with yet unreleased HUGE model as a prize. All you need to have a chance of winning, is answer two questions. First - what is it on the photo, second - how producer should call this thing. Winner will receive new model, two other participants will get a surprise reward.

Firma Puppets War prowadzi na fejsbuku małą zabawę - nagrodą w niej jest WIELKI, jeszcze niewydany model. By mieć szansę na wygraną, trzeba odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze - co widać na zdjęciu? Po drugie - jak to coś ma się nazywać? Zwycięzca dostanie nowy model, dwóch innych uczestników nagrody niespodzianki.

Yh-Cthu on sale | Tańszy Yh-Cthu

Spellcrow offers its resin 28 mm 'heroic' scale miniature of 'Yh-Cthu' with 30% discount. You can buy now this miniature for 10.76 EUR instead of regular 16 EUR.

Firma Spellcrow oferuje obecnie żywiczną figurkę "Yh-Cthu" w skali 28 mm "heroic" ze zniżką 30%. Cena promocyjna wynosi 39 PLN, podczas gdy cena normalna to 57,96 PLN.

"Norsgard" update | Informacje o kampanii "Norsgardu"

There are only 6 days left till the end of 'Norsgard' game Kickstarter campaign. So far 185 players pledged more then 22 000 USD, which unlocked Dwarf Siege Master miniature. Publisher of the game has shared some additional information about composition of Alliance of The Bat faction army and published alpha version of the rules.

Do końca kampanii kickstarterowej gry "Norsgard" pozostało już tylko 6 dni. Dotychczas 185 osób zdecydowało się wesprzeć projekt łączną kwotą ponad 22 000 USD - odblokowało to figurkę Dwarf Siege Master. Wydawca gry zaktualizował stronę zbiórki, publikując dodatkowe informacje na temat składu armii frakcji Sojusz Nietoperza, udostępnił też wersję alfa zasad gry.

Sons of Adremelech: Tartaruk Takabaras available | Synowie Adremelecha: Tartaruk Takabarowie już w sprzedaży

Werewoolf Miniatures company offers new set of resin multi-part 28 mm 'heroic' scale figures labelled as 'Sons of Adremelech: Tartaruk Takabaras'. New set contains parts for ten miniatures of evil dwarves armed with two-handed weapons. You can buy it for 39 USD. Miniatures were designed and sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych, wieloczęściowych figurek w skali 28 mm "heroic", noszących nazwę "Sons of Adremelech: Tartaruk Takabaras". W zestawie znajdują się części pozwalające skleić dziesięć figurek złych krasnoludów uzbrojonych w broń dwuręczną. Cena zestawu to 39 USD. Figurki zaprojektował i wyrzeźbił Marcin Szymański.

"Pulp City Supreme Edition" printed | Podręcznik do "Pulp City Supreme Edition" wydrukowany

This photo, which is available on 'Pulp City' game's Facebook profile, speaks volumes. Rulebook for 'Pulp City Supreme Edition' is printed.

To zdjęcie, które pojawiło się na profilu fejsbukowym gry "Pulp City", mówi naprawdę wiele - podręcznik "Pulp City Supreme Edition" jest już wydrukowany.

Further photos of Ancient Ones Elder on gravbike | Kolejne zdjęcia modelu Ancient Ones Elder na motorze grawitacyjnym

Bitsbox company has updated its Facebook profile, publishing two new photos of its upcoming 'Ancient Ones Elder on Gravbike' model. You can see photos here. New model will be soon available at the manufacturer's webstore.

Firma Bitspudło zaktualizowała swój profil fejsbukowy, publikując dwie nowe fotografie przygotowywanego modelu "Ancient Ones Elder on Gravbike". Zdjęcia można zobaczyć tutaj. Model wkrótce trafi do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta.