wtorek, 28 stycznia 2014

Preview of Salamander/Dragon Knights weapons from Spellcrow | Zapowiedź broni Rycerzy Salamandry/Smoka ze Spellcrow

One of the growing Spellcrow's ranges is Salamander/Dragon Knights line. Company has just previewed upcoming new set from this line - new weapons. Photo posted on manufacturer's Facebook fanpage shows two hammers from the total of six which will be included in the new set.

Jedną z rozwijających się linii produktów firmy Spellcrow jest seria akcesoriów dla Rycerzy Salamandry/Smoka. Producent pokazał właśnie na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie, na którym widoczne są dwa młoty z nadchodzącego zestawu broni z tej serii. W gotowym zestawie znajdzie się prawdopodobnie sześć różnych wzorów uzbrojenia.

Set of "Polish Officers 1939" available | Zestaw "Polscy oficerowie 1939" w sprzedaży

Scibor Monstrous Miniatures company has started to sell its newest 20 mm scale set of resin historical miniatures. New release is labelled as "Polish Officers 1939 set 1". It contains three resin miniatures, you can buy it for 4.20 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures rozpoczęła sprzedaż najnowszego zestawu żywicznych figurek w skali 20 mm, nosi on nazwę "Polscy oficerowie 1939 zestaw 1". W jego skład wchodzą trzy figurki, cena nowości to 16,80 PLN.

Photo of a Capitol Light Infantry | Zdjęcie Lekkiej Piechoty Capitolu

One of the "Warzone Resurrection" game designers has published a photo of painted miniatures of Capitol Light Infantry.

Jeden z projektantów gry "Warzone Resurrection" udostępnił zdjęcie, pokazujące pomalowane figurki żołnierzy Lekkiej Piechoty megakorporacji Capitol.

New Cossacks division for "By Fire and Sword" | Nowa dywizja kozacka do "Ogniem i mieczem"

Wargamer company has released new divisional force list for Cossacks players in a free pdf file. This new force represents Cossack army laden with plunder after victories at Korsun, Zhovti Vody and Pyliavtsi. You can download English version here.

Firma Wargamer opublikowała nową dywizyjną listę sił przeznaczoną dla graczy kozackich, dostępną w postaci darmowego pliku pdf. Opisane w niej siły przedstawiają oddziały kozackie obładowane łupem wojennym, zdobytym po wiktoriach pod Korsuniem, Żółtymi Wodami i Piławcami. Polska wersja pliku dostępna jest tutaj.

"Pulp City" Kickstarter campaign will start on Thursday | Kampania kickstarterowa "Pulp City" już w czwartek

"Pulp City" game's Kickstarter campaign will begin on Thursday this week. You can see photos of all miniatures from new starter sets on the game's Facebook fanpage (photo 1, photo 2).

Kampania kickstarterowa nowego wydania gry "Pulp City" rozpocznie się w najbliższy czwartek. Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry można obejrzeć zdjęcia figurek, które znajdą się w nowych zestawach startowych (zdjęcie 1, zdjęcie 2).

Preview of new Droids models from Puppets War | Zapowiedź nowych droidów z Puppets War

You can see a teaser photo of a new Droid miniature on the official Puppets War company's Facebook fanpage. New models should be available next week.

Na oficjalnym fanpejdżu fejsbukowym firmy Puppets War można zobaczyć zdjęcie nowego modelu Droida. Nowe figurki droidów powinny pojawić się w sprzedaży w przyszłym tygodniu.

Helios Twin Laser Cannon from Bitsbox | Zdwojone działo laserowe Helios z Bitspudło

Bitsbox company offers new set of heavy weapons - "Helios Twin Laser Cannon". This is resin 28 mm "heroic" scale kit consisting of weapon turret along with mounting and base plate. You can buy it for 13 USD. Model was created by Mateusz "Matus" Gajos and Grzegorz Wilczek.

Firma Bitspudło wprowadziła do sprzedaży nowy model wieżyczki z uzbrojeniem ciężkim - "Zdwojone działo laserowe Helios". Model wykonany jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", w jego skład wchodzi wieżyczka wraz z podstawą oraz płytą montażową. Cena nowego zestawu wynosi 39 PLN. Autorami modelu są Mateusz "Matus" Gajos i Grzegorz Wilczek.

Spell templates for 'Norsgard" game | Wzorniki czarów do gry "Norsgard"

You can see sample spell templates for "Norsgard" game on its Facebook fanpage. This week we will see a new starter sets for this game.

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Norsgard" można obejrzeć przykładowe dwa wzorniki czarów. Przypomnę, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się sprzedaż nowych zestawów startowych do tej gry.