czwartek, 31 lipca 2014

X-Wing foams available | Gąbki na modele z X-Wing już w sprzedaży

Safe and Sound company has informed that six foams for all current models from "X-Wing" game are available at the producer's webstore. First foam is designed for Empire starships (69.90 PLN), second foam is for Rebellion ships (69.90 PLN), third holds Millenium Falcon, Slave I and Lambda Shuttle (49.90 PLN), fourth foam is designed for Tantive IV model (59.90 PLN), fifth for GR-75 transport ship (69.90 PLN) and the last one holds all models from core set of the game (69.90 PLN).


Firma Safe and Sound rozpoczęła sprzedaż pianek przeznaczonych do przenoszenia i przechowywania wszystkich dostępnych obecnie modeli pojazdów kosmicznych z gry "X-Wing". Pierwsza pianka przeznaczona jest do przenoszenia modeli pojazdów Imperium (69,90 PLN), druga do przenoszenia modeli Rebelii (69,90 PLN). Trzecia pianka jest dostosowana do modeli Sokoła Millenium, Niewolnika I oraz promu Lambda (49,90 PLN), natomiast w czwartej mieści się model statku Tantive IV (59,90 PLN). Piąta z nowych pianek przeznaczona jest dla statku transportowego GR-75 (69,90 PLN), natomiast ostatnia pozwala przechowywać wszystkie modele z podstawowego zestawu gry (69,90 PLN).

Imperial Preacher from Kromlech | Imperialny kaznodzieja z Kromlecha

Kromlech offers new resin 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Paulus von Phyrra, Imperial Preacher".  This is multi-part miniature with various weapon options (shotgun, laser pistol, combi weapon, chainsword, vibro sword, holy relic), it is supplied with 25 mm round plastic base. Price of this new release is 9.99 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", nazwanej "Paulus von Phyrra, Imperial Preacher". Nowość to wieloczęściowa figurka posiadająca liczne opcje uzbrojenia do wyboru (strzelba, pistolet laserowy, broń kombinowana, miecz łańcuchowy, wibromiecz, święty relikt), dostarczana wraz z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 25 mm. Cena tej nowości wynosi 40 PLN.

Steampunk orc heads from Spellcrow (WIP) | Głowy steampunkowych orków ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow has shown a photo of upcoming new set of resin 28 mm "heroic" scale steampunk orc heads. You can see photo on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie zestawu żywicznych głów orków w skali 28 mm "heroic", utrzymanych w klimacie steampunkowym. Fotografię można obejrzeć tutaj.

New stretched goal for "The Deluge" campaign unveiled | Ujawniono nowy cel dodatkowy kampanii "Potopu"

Wargamer has informed that Kickstarter campaign of first expansion of "By Fire and Sword" - "The Deluge" - has just breached 22 500 GBP barrier, which unlocked Brandenburgian Dragoons miniatures.
Publisher of the game has also unveiled one more stretched goal - after reaching 27 500 GBP, backers will unlock cuirassiers of the Imperial army. Check more detailed information on Kickstarter campaign website here.

Wargamer poinformował, że w kampanii kickstarterowej pierwszego dużego dodatku do "Ogniem i mieczem" - "Potopu" - przekroczono właśnie pułap 22 500 GBP zadeklarowanych wpłat, dzięki czemu osiągnięto jeden z celów dodatkowych, odblokowano figurki brandenburskich dragonów. Wydawca ujawnił również jeden z kolejnych celów - po osiągnięciu wpłat w wysokości 27 500 GBP, odblokowane zostaną figurki cesarskich kirasjerów. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu".

środa, 30 lipca 2014

New version of Enemies and Allies file for "BFaS" | Nowa wersja pliku Przeciwnicy i sojusznicy do "OiM"

Wargamer has published updated version of "Enemies and Allies" file, defining complicated internal relations between different factions present in "By Fire and Sword" game. New version contains factions from upcoming "The Deluge" expansion.

Wargamer opublikował zaktualizowaną wersję pliku "Przeciwnicy i sprzymierzeńcy", w którym określone zostały skomplikowane relacje pomiędzy frakcjami z gry "Ogniem i mieczem". Nowy plik zawiera frakcje z dodatku "Potop", który ukaże się niedługo na rynku.

New "Wolsung SSG" sculpts | Nowe modele do "Wolsunga SSG"

Micro Art Studio, publisher of "Wolsung Steampunk Skirmish Game", has shown new sculpts for its game. New models are being shown in newest update of successfully finished Kickstarter campaign of first expansion for "Wolsung". You can see there photos of one of the announced automobiles, Gardener and The Cook and kitchen boy.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game", uaktualnił stronę zakończonej sukcesem kampanii kickstarterowej pierwszego dodatku do swojego produktu, pokazując część z zapowiadanych nowych figurek. W aktualizacji możemy obejrzeć jeden z nowych automobili, figurkę Ogrodnika oraz Kucharza wraz z kuchcikiem.

Daemonic Warlocks from Titan-Forge | Demoniczni czarnoksiężnicy z Titan-Forge

Titan-Forge has released two 28 mm "heroic" scale resin miniatures of Daemonic Warlocks. First new release is labelled as "Daemonic Summoner", second's name is "Daemonic Caller". Both new releases are multipart models, supplied with square 25 mm scenic bases. Prices of both miniatures are identical - 13 EUR per miniature.

Firma Titan-Forge wprowadziła do sprzedaży dwie nowe figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic", należą one do linii "Demoniczne Królestwa". Pierwsza z nowości to "Daemonic Summoner", druga nosi nazwę "Daemonic Caller". Obie nowe figurki to modele wieloczęściowe, dostarczane wraz z kwadratowymi podstawkami scenicznymi o boku 25 mm. Ceny modeli są identyczne - 13 EUR za figurkę.
Upcoming Freebooter orc heads (WIP) | Zapowiedź głów wielkich orków (WIP)

Spellcrow has published a photo of one of its upcoming sets - heads of Freebooter Orcs. You can see photo on company's Facebook profile.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie jednego z mających się wkrótce ukazać nowych zestawów do konwersji. Na fotografii widoczne są przygotowywane głowy wielkich orków.

Additions to add-ons list for "The Deluge" campaign | Uzupełnienie listy dodatków w kampanii "Potopu"

Wargamer, publisher of the upcoming "The Deluge" expansion for its "By Fire and Sword" game, has updated Kickstarter campaign website with new additions to add-ons list. It is possible now to order miniature sets from all factions currently present in-game.

Wargamer, wydawca dodatku "Potop" do swojej gry "Ogniem i mieczem", zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej, publikując uaktualnioną listę dodatków możliwych do zamówienia. Obecnie można zamówić zestawy figurek do wszystkich frakcji w grze.

Warriors of Lust from Werewoolf Miniatures | Wojownicy Żądzy z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has published a photo of upcoming new 28 mm "heroic" scale miniatures - Warriors of Lust. New models will be available at the company's Ebay store soon.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia nowych figurek w skali 28 mm "heroic" - Warriors of Lust. Nowy zestaw trafi wkrótce do sprzedaży w sklepie ebajowym tego producenta.

wtorek, 29 lipca 2014

Wargamer's Kickstarter campaign special offer | Specjalna oferta w kampanii kickstarterowej Wargamera

With more then 150 people backing Kickstarter campaign for its upcoming "The Deluge" expansion of "By Fire and Sword" rules, publisher of the game, Wargamer company, has prepared a special offer. It is a entirely new historical skirmish force "Erik Jönsson’s recon group". Producer of the game has prepared a free downloadable force chart (English version here) and all backers of the campaign may buy this force as a add-on for 40 GBP (45 mounted and 12 foot miniatures). Check detailed information here. Offer is limited to Kickstarter backers only.

Wargamer, wydawca "Ogniem i mieczem" prowadzi obecnie kampanię kickstarterową pierwszego dużego dodatku do gry - "Potopu". Kiedy liczba osób wspierających zbiórkę przekroczyła 150, wydawca obiecał coś specjalnego. Dziś zaktualizowano stronę kampanii, publikując informację o nowym oddziale historycznym "Grupie zwiadowczej Erika Jönssona". Dostępny jest darmowy plik do pobrania, zawierający zasady tego podjazdu (polska wersja tutaj), a osoby wspierające zbiórkę mogą wykupić ten podjazd w cenie 40 GBP jako jeden z dodatków. W zestawie znajdzie się 45 figurek konnych i 12 pieszych. Więcej informacji na temat nowego podjazdu historycznego można przeczytać w tym miejscu. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osób biorących udział w zbiórce.

poniedziałek, 28 lipca 2014

Short review of Grizzly tank model | Krótka recenzja modelu czołgu Grizzly

Linia Frontu blog has been updated with short review of GBT-49 Grizzly tank model by Prodos Games. Text is written in Polish only but photos should be interesting for anyone considering buying this model.

Na łamach blogu Linia Frontu ukazała się krótka recenzja modelu czołgu GBT-49 Grizzly produkcji Prodos Games. Można się z nią zapoznać tutaj.

Update of "The Deluge" campaign | Aktualizacja kampanii "Potopu"

Wargamer has updated its "The Deluge" Kickstarter campaign website. With 20k GBP reached new stretch goals has been revealed - Brandenburgian dragoons (miniatures will be available once more then 22 500 GBP level of support will be reached) and Mercenary Infantry (available once 25 000 GBP will be raised). Additionally, producer of "By Fire and Sword" rules published information about upcoming special miniatures and updated add-ons list.

Wargamer zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej "Potopu". Osiągnięto poziom wsparcia w wysokości 20 000 GBP, ujawnione zostały dwa kolejne cele dodatkowe - dragoni brandenburscy (zostaną odblokowani po osiągnięciu pułapu 22 500 GBP) oraz piechota najemna starego typu (dostępni po osiągnięciu 25 000 GBP). Wydawca opublikował również informacje na temat figurki specjalnej i zaktualizował listę dodatków, które mogą zamówić uczestnicy kampanii.

Spellcrow is hiring | Spellcrow szuka pracowników

Spellcrow company is currently looking for two employees. You can check company's post here (Polish only, Poland-based job too).

Firma Spellcrow poszukuje dwóch pracowników - managera oraz odlewnika/formierza. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ogłoszeniu zamieszczonym na profilu fejsbukowym producenta.

Two reviews of Micro Art Studio's terrain models | Dwie recenzje modeli terenu z Micro Art Studio

Two new and interesting reviews of Micro Art Studio terrain models are available today. First review is a part of "Deadzone The Podcast", you can hear it here. Second is a lenghty and detailed video review of "Shantytown" set from MAS' models, it was published in 9th episode of Dans la boite series on News-Figz.com - watch it here (French language, English subtitles).

W Sieci dostępne są dwie interesujące recenzje modelu budynków produkowanych przez firmę Micro Art Studio. Pierwsza z nich to część jednego z wydań podcastu "Deadzone The Podcast", można go wysłuchać tutaj. Druga to dość długi i szczegółowy materiał wideo, pokazujący zestaw "Shantytown" produkcji MAS. Jest to dziewiąty epizod seriii Dans la boite, publikowanej na stronie News-Figz.com. Materiał wideo dostępny jest tutaj (po francusku, z angielskimi podpisami).

Sneak peak of upcoming soldiers from Puppets War | Zapowiedź nowych figurek żołnierzy z Puppets War

Puppets War company has previewed its upcoming new releases - marksman, command group and buster teams. Producer also offers 15% discount on all Mankind faction sets in its webstore.

Firma Puppets War zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie nowych figurek żołnierzy, które przygotowano właśnie do produkcji - strzelca wyborowego, grupy dowodzenia oraz sekcji uderzeniowych. Producent oferuje również obecnie zniżkę 15% na wszystkie zestawy frakcji Ludzkość, jakie znajdują się w jego sklepie internetowym.

"Norsgard" competition | Konkurs wydawcy gry "Norsgard"

"Norsgard" game publisher has announced another small competition on game's Facebook profile. Rules are - as usual - simple. Share post, comment, like to have a chance of winning a nice Crimson Champion miniature. Winner will be announced on Thursday.

Wydawca gry "Norsgard" ogłosił na profilu fejsbukowym gry kolejny konkurs. Zasady są - jak zwykle - proste. Należy udostępnić post, skomentować bo i polubić, by zyskać szansę wygrania ładnej figurki Szkarłatnego Czempiona. Zwycięzca zostanie podany w najbliższy czwartek.

Review of Kromlech's scenery sets | Recenzja zestawów dodatków do podstawek z Kromlecha

LOTR and some more blog has published a review of two scenery sets from Kromlech - "Tree Stumps" and "Mushrooms". You can read this Polish language only text here.
Na blogu LOTR and some more opublikowana została recenzja dwóch zestawów akcesoriów do podstawek produkcji firmy Kromlech - "Tree Stumps" oraz "Mushrooms". Zapraszam do lektury.

New review of FT-17 tank model from First to Fight | Nowa recenzja modelu czołgu FT-17 z First to Fight

Website of Na Granie hobby store has been updated with detailed review of FT-17 tank fast assembly model released in 1:72 scale by First to Fight as a part of "September 1939" collection. Text is written only in Polish but there are many of photos too.

Na stronie sklepu Na Granie zamieszczona została dość szczegółowa recenzja modelu "fast assembly" FT-17, który w skali 1:72 ukazał się w ramach kolekcji "Wrzesień 1939". Tekst można przeczytać tutaj.

Rules for "Afterglow" game | Zasady gry "Afterglow"

White Tree company has published "Afterglow Miniatures Game" core rules on the game's website. These are basic rules only so far and they are free. Publisher will gradually add factions rules (Delaria is already available). So far game rules are available only in Polish, unfortunately, but translation to English has already been started.

Firma White Tree opublikowała podstawowe zasady gry "Afterglow Miniatures Game" na stronie internetowej gry. Opublikowany plik dostępny jest za darmo, zawieraj podstawowy trzon zasad. Stopniowo dodawane będą przepisy dotyczące kolejnych frakcji - obecnie dostępne są przepisy dotyczące frakcji Delaria. Zasady dostępne są w tej chwili tylko w języku polskim, trwa ich tłumaczenie na angielski.

niedziela, 27 lipca 2014

Update on goblin unit from REM | Nowe zdjęcie oddziału goblinów z REM

Ristul's Extraordinary Market company has published a new photo of its upcoming goblin force and themed scenic bases. Check it here.

Firma Ristul's Extraordinary Market opublikowała nowe zdjęcie przygotowywanego oddziału goblinów i powiązanych z nim tematycznie podstawek scenicznych. Fotografię można zobaczyć tutaj.

Review of FT-17 tank model from FtF | Recenzja modelu czołgu FT-17 z FtF

Strategie portal has published a review of a 1:72 scale fast assembly model of FT-17 tank, which was released as a part of "September 1939" magazine collection by First to Figth company. Text is in Polish only but many photos should interest everyone considering buying this model.

Na portalu Strategie zamieszczona została recenzja modelu czołgu FT-17 w skali 1:72, który ukazał się w ramach kolekcji "Wrzesień 1939" wydawnictwa First to Fight. Z tekstem artykułu i licznymi towarzyszącymi mu zdjęciami można zapoznać się tutaj.

New sale at Scibor's webstore | Nowe promocje w sklepie SMM

Scibor Monsterous Miniatures' webstore offers three new resin 28 mm "heroic" scale models for a price 30% lower then regular one. First of the models is labelled as "SF Roman Gladiator Mech Suit", you can buy it now for 32.28 EUR. Offer will last for 4 more days. Second of the offered kits is "Ogre War Rhino Rider" available for 32.28 EUR too for the next 4 days. The last one is "Demon Lord" which can be bought for 17.63 EUR. This offer is valid for 3 more days.

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures można nabyć kolejne żywiczne zestawy w skali 28 mm "heroic" w cenach niższych o 30% od standardowych. Tym razem promocją objęte zostały następujące modele: "SF Roman Gladiator Mech Suit", kosztujący przez kolejne 4 dni 128,87 PLN, "Ogre War Rhino Rider", dostępny w tej samej cenie również przez następne 4 dni, a także "Demon Lord", którego cena wynosi 70,49 PLN i obowiązuje przez jeszcze 3 dni.

Bonus for current "The Deluge" campaign backers | Niespodzianka dla wspierających kampanię "Potopu"

Wargamer, publisher of the "By Fire and Sword" rules, is currently running Kickstarter campaign for first major expansion for its game - "The Deluge". All current backers of the project (150 persons) will receive some special, unique gift according to the publisher. More information here. Similar suprise will be prepared backers when there will be 200 of them.

Firma Wargamer, wydawca "Ogniem i mieczem", prowadzi w tej chwili kampanię kickstarterową pierwszego dużego dodatku do gry, "Potopu". Zgodnie z informacją wydawcy wszyscy obecni wspierający zbiórkę (150 osób), otrzymają od niego specjalny upominek - więcej na ten temat będzie wiadomo w poniedziałek. Podobna niespodzianka szykowana jest dla osób wspierających, gdy ich liczba przekroczy 200.

sobota, 26 lipca 2014

"Alien vs. Predator" boxed game content | Zawartość pudełka z grą "Alien vs. Predator"

Prodos Games has updated website of its Kickstarter campaign of "Alien vs. Predator" game. Update shows contents of the boxed game and I think it looks really, really good. Check it here.

Firma Prodos Games zaktualizowała stronę swojej kickstarterowej kampanii gry "Alien vs. Predator". W najnowszej aktualizacji pokazana została zawartość tej pudełkowej gry. Myślę, że elementy wyglądają naprawdę fajnie. Sprawdźcie sami.

Wooden Fence from Puppets War | Drewniany płot z Puppets War

Puppets War offer new model of terrain - "Wooden Fence" in 28 mm "heroic" scale. Resin set contains six pieces of fence and one wicket. Height of the fence parts is 30 mm max, longer parts are 110 mm long, wicket is 40 mm long. You can buy this model for 12.50 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy model terenu - "Drewniany płot" w skali 28 mm "heroic". W skład tego żywicznego zestawu wchodzi sześć części płotu oraz furtka. Wysokość płotu w najwyższym miejscu to 30 mm, długość jednej części płotu to 110 mm. Szerokość furtki wynosi 40 mm. Cena zestawu to 12,50 EUR.

Soviet Goblin Attak Mob bundle offer | Zestaw promocyjny "Soviet Goblin Attak Mob"

Kromlech has prepared another of its popular bundle deals - "Soviet Goblin Attak Mob". This rather large green force consists of one orc commissar (to rule them all), two large Gobbo Overseers, thirty Soviet Goblin troopers and round plastic 25 mm bases for all miniatures. You can buy this set of miniatures for 64.99 EUR - about 20% cheaper then buying all of them separately.

Firma Kromlech przygotowała kolejny duży zestaw promocyjny - "Soviet Goblin Attak Mob". Ta raczej spora jednostka małych zielonoskórych składa się z następujących miniaturek - jednego orkowego komisarza (jeden by wszystkimi rządzić), dwóch dużych goblinich nadzorców, trzydziestu sowieckich goblinów oraz okrągłe plastikowe podstawki o średnicy 25 mm dla wszystkich figurek. Cena zestawu to 260 PLN, około 20% taniej, niż w przypadku kupowania oddzielnego wszystkich tych miniaturek.

New scenic bases from REM soon | Wkrótce nowe podstawki sceniczne z REM

Ristul's Extraordinary Market has shown some new 20 mm square scenic bases, which will fit nicely with upcoming goblins from the same company. Photo of the bases is here.

Firma Ristul's Extraordinary Company pokazała nowe kwadratowe podstawki sceniczne o boku 20 mm, które będą pasować do przygotowywanych przez tego producenta goblinów. Zdjęcie podstawek znajduje się tutaj.

Hidden goblin | Ukryty goblin

Spellcrow has shown a green of one of its upcoming figures - hidden goblin. Little green ugly fellow is hidden under the giant mushroom. Check photo here.

Firma Spellcrow pokazała rzeźbę jednej z przygotowywanych figurek - kryjącego się goblina. Mały zielony paskudnik skrywa się pod wielkim grzybem. Zdjęcie figurki można obejrzeć tutaj.

Tech Dice Tower from Q-Workshop | Wieża do kostek z Q-Workshop

Q-Workshop offers new product for all lovers of dice throwing - folding Tech Dice Tower. Now you can throw buckets of dice without worrying;). Price of this new release is 19.90 USD.

Firma Q-Workshop wyprodukowała coś, co niewątpliwie przyda się wszystkim lubiącym rzucać kośćmi, nawet sporą ich liczbą - składaną wieżę do rzucania o nazwie "Tech Dice Tower". Użytkownik takiej zabawki z pewnością zyska plus jeden do szacunku wśród współgraczy;). Cena tej nowości to 19,90 USD.

New helmets from Werewoolf Miniatures | Nowe hełmy z Werwoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has previewed another upcoming products - helmets and crests. Photo of new accessories is here.

Firma Werewoolf Miniatures zapowiedziała kolejne produkty - hełmy i ich ozdoby. Zdjęcie zapowiadanych akcesoriów znajduje się tutaj.

New "Umbra Turris" cards | Nowe karty do "Umbra Turris"

Spellcrow, publisher of the free skirmish game "Umbra Turris", has presented some of the new cards for "UT". New set of cards will contain two special "terrain" cards, which will be unavailable in any other sets. New cards will be soon available at the producer's webstore.

Spellcrow, wydawca darmowej gry "Umbra Turris", pokazał część z przygotowanych nowych kart do tej gry. Nowy zestaw będzie zawierał dwie specjalne karty "terenów", niedostępne w żadnym innym zestawie. Nowe karty trafią wkrótce do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta.

Review of XIX Century Warehouse from MAS | Recenzja XIX-wiecznego Magazynu z MAS

Spanish-language Akihabara Station blog has published a detailed review of "XIX Century Warehouse" model by Micro Art Studio. You can read article and see lots of photos of this model here.

Hiszpańskojęzyczny blog Akihabara Station opublikował szczegółową recenzję modelu budynku "XIX Century Warehouse" produkowanego przez Micro Art Studio. Z treścią artykułu i licznymi towarzyszącymi mu zdjęciami można zapoznać się tutaj.

Preview of Warriors of Lust accessories | Zapowiedź akcesoriów dla Wojowników Żądzy

Werewoolf Miniatures has shown some of its new sets of Warriors of Lust accessories. Photo shows five different shields and hangers.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała zawartość nadchodzących zestawów akcesoriów dla Wojowników Żądzy. Na fotografii widoczne jest pięć tarcz oraz zdobiące je zawieszki.

Upcoming Gargoyles | Zapowiedź gargulców

Puppets War company has shown photos of upcoming Gargoyles miniatures. New figures will be soon available at the manufacturer's webstore. Miniatures were sculpted by AR.

Firma Puppets War pokazała zdjęcia opracowywanych w tej chwili modeli gargulców. Nowe figurki wkrótce trafią do sprzedaży w sklepie sieciowym tego producenta. Autorem figurek jest AR.

Cover of the next "September 1939" issue | Okładka kolejnego numeru "Września 1939"

Publisher of the "September 1939" magazine, First to Fight company, has published a cover of the next issue. Issue no. 14 will contain fast assembly 1:72 scale plastic model of PzKpfw III Ausf. E tank.

Wydawca pisma "Wrzesień 1939", firma First to Fight, opublikowała okładkę kolejnego, czternastego już numeru. Dołączony do niego będzie przeznaczony do łatwego montażu model plastikowy w skali 1:72 niemieckiego czołgu średniego PzKpfw III Ausf. E.

piątek, 25 lipca 2014

Northern Dwarf sculpt from Spellcrow | Rzeźba Krasnoluda Północy ze Spellcrow

Spellcrow company has shown photos of a new miniature - Northern Dwarf. Figure was sculpted in 28 mm "heroic" scale by Marek Rurarz, will be available soon in the manufacturer's webstore.

Firma Spellcrow przedstawiła zdjęcia nowej figurki - Krasnoluda Północy. Autorem rzeźby w skali 28 mm "heroic" jest Marek Rurarz. Nowa miniaturka będzie wkrótce dostępna w sklepie sieciowym producenta.

Photos of painted Combat Engineers from Assault Publishing | Zdjęcia pomalowanych saperów bojowych z Assault Publishing

Assault Publishing has released some photos of painted 15 mm scale miniatures of Combat Engineers from its APDS range. New miniatures were sculpted specifically for "PMC 2640" game by this publisher. Check photos here.

Firma Assault Publishing opublikowała zdjęcia pomalowanych figurek saperów bojowych w skali 15 mm, jednych z pierwszych produktów w serii figurek o nazwie APDS, projektowanych specjalnie z myślą o grze sci-fi "PMC 2640" tego producenta. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Orc Afrika Korps from Kromlech | Orkowy Afrika Korps z Kromlecha

Kromlech strikes again - this time with Orc Afrika Korps two sets of miniatures. First of the new releases is labelled as "Orc Afrika Korps Squad", it contains ten 28 mm "heroic" scale resin miniatures of light orc infantry in desert uniforms, more specifically one orc officer, one heavy machine gunner and eight orc soldiers. You can buy this set for 37.99 EUR. Second of the new releases is named "Orc Afrika Korps Company". This set consists of 30 resin 28 mm "heroic" scale miniatures of orcs in light desert uniforms - one orc officer, three heavy machine gunners and twenty six orcs armed with "Schmeissers". Price of this company is 97.99 EUR.


Firma Kromlech ponownie uderza - tym razem na rynek trafiły figurki Orkowego Afrika Korps, a dokładniej ich dwa zestawy. Pierwszy z nich nosi nazwę "Orc Afrika Korps Squad", zawiera on dziesięć figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic". Miniaturki przedstawiają lekką piechotę orków w umundurowaniu pustynnym, w tym oficera, strzelca ciężkiego karabinu maszynowego oraz ośmiu orków-żołnierzy. Cena drużyny to 152 PLN. Druga z nowości to "Orc Afrika Korps Company" - w zestawie znajduje się trzydzieści żywicznych figurek lekkiej piechoty orków w umundurowaniu pustynnym w skali 28 mm "heroic", w tym oficer, trzech strzelców ciężkich karabinów maszynowych oraz dwudziestu sześciu żołnierzy uzbrojonych w "Schmeissery". Cena kompanii wynosi 392 PLN.

Upcoming goblin unit from REM | REM zapowiada oddział goblinów

Ristul's Extraordinary Market company has published a photo of greens of some of the upcoming new miniatures. According to the producer's information, there will be about 20 different male and female goblins figures equipped with weapons and shields from new conversion packs. Both goblins and conversion packs should be available next month.

Firma Ristul's Extraordinary Market opublikowała zdjęcie rzeźb części figurek z zapowiadanego oddziału goblinów. Producent planuje wyprodukowanie około 20 figurek goblinów i ich samic, wyposażonych w broń i tarcze z nowych zestawów części do konwersji. Zarówno gobliny, jak i zestawy części, powinny trafić do sprzedaży w przyszłym miesiącu.

Wargames markers on Ebay | Znaczniki wargamingowe na Ebay

Mini Monsters has informed that new sets of Wargames Objectives and Wargames Markers are available on Ebay now. You can buy these new Mini Monster's releases for 10 and 6 USD respectively.

Firma Mini Monsters poinformowała, że Znaczniki Wargamingowe i Cele Wargamingowe są dostępne obecnie w serwisie Ebay. Ich ceny to, odpowiednio, 6 i 10 USD.

Two new Lion SF Knights from Scibor Miniatures | Dwie nowe figurki Lion SF Knights z firmy Scibor Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company has released two new resin 28 mm "heroic" scale miniatures from its range of Lion SF Knights. New figures are labelled as "Lion SF Knight #5" and "Lion SF Knight #6". First miniature's price is 20.98 EUR, second figure costs 25.18 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic", należących do serii Lion SF Knights. Nowe miniaturki noszą nazwy "Lion SF Knight #5" oraz "Lion SF Knight #6". Cena pierwszej wynosi 83,80 PLN, natomiast za drugą zapłacimy 100,70 PLN.

Andromech from MaxMini | Andromech z MaxMini

MaxMini company has released new 28 mm "heroic" scale multi-part model labelled as "Andromech - Gothbot pattern". Model is supplied with round 50 mm plastic base. You can buy it for 15 EUR.

Firma MaxMini wprowadziła do sprzedaży nowy wieloczęściowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Andromech - Gothbot pattern". Figurka dostarczana jest wraz z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 50 mm. Cena nowości wynosi 15 EUR.

Orc Characters Set from Kromlech | Zestaw figurek orków z Kromlecha

Kromlech has released a set of 28 mm "heroic" scale resin miniatures labelled as "Orc Characters Set". New product contains miniatures which were available earlier separately - Orc Commissar, Orc Tank Driver, Orc Field Chirurgeon, Orc Pilot, Orc Officer in Greatcoat. Price of this set is 29.99 EUR - roughly 20% cheaper then buying all these miniatures on their own.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Orc Characters Set". W zestawie znajduje się pięć figurek dostępnych dotychczas w osobnych zestawach -  Orc Commissar, Orc Tank Driver, Orc Field Chirurgeon, Orc Pilot, Orc Officer in Greatcoat. Cena nowości to 120 PLN, ok. 20% taniej niż w przypadku kupowania wszystkich tych miniaturek osobno.

Elven Candy Dice Set from Q-Workshop | Zestaw cukierkowych elfich kostek z Q-Workshop

Q-Workshop company offers new dice set - Elven Candy Dice Set. New product consists of seven different translucent or semi-translucent dice. You can buy this rather limited release for 13 USD.

Firma Q-Workshop wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw kostek do gry - Elven Candy Dice Set. Nowość zawiera siedem różnokolorowych, przezroczystych bądź półprzezroczystych kości. Cena zestawu w sklepie sieciowym producenta to 13 USD.

Video of T'kth'Y T'yok - Herald Of Fate | Film o T'kth'Y T'yok - Heroldzie Przeznaczenia

Kromlech company has published a short promotional video of its newest miniature - demonic Herald of Fate T'kth'Y T'yok. You can watch it here.

Firma Kromlech opublikowała krótki film promocyjny prezentujący jej najnowszą figurkę - demonicznego Herolda Przeznaczenia T'kth'Y T'yok. Film dostępny jest w serwisie YouTube.

Details of "VIP" miniature from Assault Publishing | Szczegóły dotyczące figurki "VIPa" z Assault Publishing

Assault Publishing company has released a photo and some information about upcoming special 15 mm scale "VIP" miniature, which will be manufactured to celebrate third anniversary of this company. You can check details here.

Firma Assault Publishing opublikowała informacje dotyczące specjalnej figurki "Bardzo Ważnej Osoby", która ukaże się nakładem tego producenta w skali 15 mm, by uczcić trzecią rocznicę jego działalności. Więcej szczegółów na temat figurki można znaleźć tutaj.