poniedziałek, 24 lutego 2014

Armoured orcs from Kromlech | Opancerzone orki z Kromlecha

Kromlech has prepared a real treat for all greenskins warlords - two new sets of resin 28 mm "heroic" scale bits available from the new range of "Armoured orcs". First set contain arms with close combat weapons (and pistols) - five left and five right ones. Its price is 9.29 USD. Second new set is labelled as "Armoured Orc Bodies" and it contains four randomly chosen bodies (from the total of five different designs) and five orc shoulder pads. You can buy this set for 11.99 USD.
You can also watch a 360 degrees view of the bodies here.

Firma Kromlech przygotowała prawdziwą niespodziankę dla wszystkich dowódców zielonoskórych - dwa nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic" z nowej linii "opancerzonych orków". Pierwszy z nich zawiera ramiona z bronią do walki wręcz (i pistoletami). W zestawie znajduje się po pięć lewych i prawych ramion, można go kupić za 9,29 USD. Drugi z zestawów nosi nazwę "Korpusy opancerzonych orków", zawiera cztery losowo dobrane korpusy (z pięciu dostępnych wzorów) i pięć orkowych naramienników. Cena tego zestawu to 11,99 USD.
Tutaj można obejrzeć film pokazujący korpusy opancerzonych orków.

New photos of Werewoolf Miniatures' sci-fi troopers | Nowe zdjęcia figurek sci-fi z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has published four new photos showing Golden Stars Alliance District Guard/Riot Control torsos with previously released District Guard/Riot Control Gasmasks Heads. You can see photos here.

Firma Werewoolf Miniatures zaktualizowała jeden z albumów zdjęciowych na swoim fanpejdżu fejsbukowym, publikując cztery nowe fotografie, przedstawiające dopasowanie korpusów żołnierzy Sojuszu Złotych Gwiad do wydanych już wcześniej głów strażników w maskach przeciwgazowych.

Errata for "Norsgard" rules | Errata podręcznika gry "Norsgard"

"Norsgard" rulebook was released few weeks ago and now you can read small errata for it. Rules clarifications and amendments has been posted on the official game's forum.

Kilka tygodni temu ukazał się podręcznik do gry "Norsgard", dziś pojawiła się do niego niewielka errata. Wyjaśnienia zasad i poprawki błędów opublikowanoa na oficjalnym forum gry.

Skyhammer jetbike from Hi-Tech Miniatures | Skyhammer z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures offers new model of a flying vehicle - Skyhammer jetbike. This is resin 28 mm "heroic" scale multipart kit, consisting of 19 parts (body, six cylinders, four wings, front stabilizer bars, two Demolator guns, pilot torso, pilot left arm, pilot right hand and two side panels). You can buy this new release for 24.90 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nowy model pojazdu latającego - motor odrzutowy Skyhammer w skali 28 mm "heroic". Zestaw liczy dziewiętnaście żywicznych części (korpus, sześć cylindrów, cztery skrzydła, przednie stabilizatory, dwa działka Demolator, korpus pilota, prawa i lewa ręka pilota, dwa panele boczne). Nowość kosztuje w sklepie producenta 24,90 EUR.

Treemen set from SMM | Zestaw drzewców z SMM

Scibor Monstrous Miniatures company offers new set of treemen. Set contains three large, resin miniatures of treemen in 28 mm "heroic" scale. Additionally, set contains two 40 and one 50 mm square resin scenic bases. You can buy it for 54.50 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures oferuje nowy zestaw drzewców. W zestawie znajdują się trzy wykonane z żywicy w skali 28 mm "heroic" modele tych istot, a także żywiczne kwadratowe podstawki sceniczne - dwie o boku 40 mm i jedna o boku 50 mm. Cena zestawu to 217,80 EUR.

Drunken wizard from Smok's sculpture | Pijany czarodziej ze Smok's sculpture

Smok's sculpture company has published a photo showing next miniature from its Drunken Dwarves range - this time it is drunken wizard. Miniature is made in 15 mm scale, as the rest of the range, of course.
Next miniature from this line will be shown tomorrow.

Firma Smok's sculpture opublikowała zdjęcie, na którym widać kolejną figurkę z serii Pijane Krasnoludy - tym razem jest to pijany czarodziej. Figurka, podobnie jak pozostałe z tej serii, wykonana jest w skali 15 mm.
Następna miniaturka z tej linii zostanie pokazana jutro.

Preview of Polish R-35 tank crew | Zapowiedź polskiej załogi czołgu R-35

Scibor Monstrous Miniatures company has released a photo showing 1:72 scale miniatures of 1939 Polish Renault R-35 crew being worked on.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała zdjęcie, pokazujące opracowywane obecnie figurki załogi polskiego czołgu Renault R-35 z września 1939 r. w skali 1:72.

Product review - Kromlech | Recenzja produktów firmy Kromlech

You can read a review of various products manufactured by Kromlech company on Den of Imagination blog. There is also a movie version (much more detailed), showing all reviewed products in detail.

Na blogu Den of Imagination można przeczytać recenzję rozmaitych produktów firmy Kromlech, wpisowi towarzyszy także film wideo, pokazujący omawiane zestawy (i omawiający je znacznie dokładniej niż wersja pisana).

Spellcrow's small competition | Konkursik Spellcrow

Spellcrow company has just announced a small competition on its Facebook fanpage. Choose one of the three models, write why do you like it and sit waiting for a win.

Firma Spellcrow ogłosiła właśnie na swoim fanpejdżu fejsbukowym szybki konkurs - wybierz jedną z pokazanych figurek, napisz dlaczego ci się podoba, po czym oczekuj wygranej.

Orc test models from The Green Alliance | Testowe modele orków z Zielonego Sojuszu

MaxMini company has published a photo showing test prints of orc troopers - first models of the upcoming The Green Alliance army.

Firma MaxMini opublikowała zdjęcie pokazujące próbne wydruki modeli żołnierzy orków - pierwsze figurki armii Zielonego Sojuszu.

Cooperation of Modiphius and Q-Workshop | Współpraca Modiphius i Q-Workshop

"Mutant Chronicles 3rd Edition RPG" Kickstarter campaign has almost two full week till its finish. Publisher of the game, Modiphius, is cooperating with other companies in creating some add-ons for this campaign. As we know, miniature side of things is handled by Prodos, which is creating some miniatures specifically for this roleplaying game (see renders of Corporate agents here) and sets of dice will be made by Polish company Q-Workshop, one of the leading manufacturers of gaming accessories. Q-Workshop will be making Faction dice sets, Player's dice set and Mutant Chronicles MG dice set.

Do końca kampanii kickstarterowej gry fabularnej "Kroniki Mutantów 3. edycja" pozostały jeszcze blisko dwa tygodnie. Wydawca gry, firma Modiphius, współpracuje z innymi firmami, tworzącymi niektóre z dodatków możliwych do kupienia w trakcie zbiórki. Jak wiemy, figurki do gry RPG tworzy Prodos, wydawca gry figurkowej "Warzone Resurrection" (tu można zobaczyć rendery agentów korporacji), natomiast zestawy kości wykona polska firma Q-Workshop, jeden z wiodących światowych producentów akcesoriów do gier. Producent ten wykona zestawy kości poszczególnych frakcji, zestaw kości gracza oraz zestaw kości Mistrza Gry.