sobota, 11 października 2014

Doom Jetbiker from Puppets War | Doom Jetbiker z Puppets War

Puppets War offers new resin model in 28 mm "heroic" scale labelled as "Doom Jetbiker". This is a multi-part model from Nightmares faction, designed and sculpted by AR. You can buy it for 13 EUR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż żywicznego modelu w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Doom Jetbiker". Model z frakcji Nightmares został zaprojektowany i wyrzeźbiony przez AR. Cena nowości to 13 EUR.

New terrains from Terrains4Games | Nowe tereny z Tereny do Gier

Terrains4Games company offers seven new sets of terrain accessories in 28 mm "heroic" and 15 mm scale. Four of them are barricades. There are two different designs of SF Barricades (set no 1, set no 2) and one is labelled simply as "Barricade". Price of those sets is identical - 5 EUR per set. Fourth set combines all barricades into one package - "Barricades" consists of three models from previous sets, you can buy it for 12.50 EUR.
Fifth new release is labelled as "Mini Hills", set contains two styrodur, fully painted terrain piecec with following dimensions: 2 cm height, 10-12 "Bomb Crater", it contains one painted and made from styrodur terrain piece (diameter 14-16 cm). Price of the crater is 10 EUR.
The last of the new sets is "Colonial Fort Ruins". This is ready-to-play, painted resin-based diorama in 15 mm scale, you can buy it for 80 EUR.
cm length and 10-12 width). You can buy it for 10 EUR. The last of the new sets is labelled as

Firma Tereny do Gier oferuje siedem nowych zestawów akcesoriów terenowych, przeznaczonych do wykorzystania w grach w skali 28 mm "heroic" i 15 mm. Cztery z zestawów zawierają barykady. Dwa pierwsze to barykady SF (zestaw nr 1, zestaw nr 2), trzeci nosi nazwę, po prostu, "Barykada". Cena wszystkich tych zestawów jest identyczna - wynosi 20 PLN za zestaw. Czwarty z zestawów zawiera trzy barykady sprzedawane oddzielnie - "Barykady" kosztują 50 PLN. Piąta nowość to "Mini Wzgórza" - w zestawie znajdują się dwa pomalowane wzgórza wykonane ze styroduru, mają one ok. 2 cm wysokości, 10-12 cm długości oraz 10-12 cm szerokości. Cena to 40 PLN. Kolejna nowość to "Lej po bombie" - w zestawie znajduje się jeden, pomalowany i gotowy do gry, wykonany ze styroduru krater o średnicy ok 14-16 cm, można go kupić za 40 PLN. Ostatnią nowością jest zestaw o nazwie "Ruiny fortu kolonialnego" w skali 15 mm. Makieta jest wykonana na bazie odlewu żywicznego, pomalowana i gotowa do gry. Jej cena to 320 PLN.

Second part of a review of ZEN Terrain's Military Watchtower and Fence | Druga część recenzji Wojskowej Strażnicy i Płotu z ZEN Terrain

Cif Does Infinity website has been updated with a second and last part of a detailed review and assembly of Watchtower and Military Fence from ZEN Terrain review. Read it here.

Na stronie Cif Does Infinity ukazała się druga i ostatnia część szczegółowej recenzji oraz opisu montażu dwóch zestawów produkcji ZEN Terrain - Wojskowej Strażnicy i Płotu. Tekst można przeczytać tutaj.

Make your own orc pirate | Zrób własnego orka pirata

Spellcrow company offers four sets of new 28 mm "heroic" scale parts for making your own orc-pirates miniatures. First new set is labelled as "Freebooters Orcs hands with hand guns", it contains 12 resin casts in 6 different designs. Second of the new releases is "Freebooters Orcs with sabres", which contains 12 resin bits in - again - 6 different designs. Third set is name "Freebooters Orcs Legs", it contains six pair of legs. The last of the new sets is labelled as "Freebooters Orc Torsos", set contains six different casts of them. Prices of all new releases are identical - 8 EUR per set.

Firma Spellcrow oferuje cztery nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic", z pomocą których można zbudować figurki orków-piratów. Pierwszy z nowych zestawów to "Ręce orków piratów i korsarzy z pistoletami" - zawiera on dwanaście odlewów rąk w sześciu różnych wzorach. Drugi zestaw nosi nazwę "Ręce orków piratów i korsarzy z szablami". Ten zestaw zawiera również dwanaście odlewów w sześciu różnych wzorach. Trzecia nowość to "Nogi orków piratów i korsarzy" - ten zestaw zawiera sześć różnych odlewów. Ostatnim nowym zestawem są "Torsy orkowych piratów i korsarzy", składa się on z sześciu różnych odlewów. Ceny wszystkich nowości są identyczne - 29 PLN za zestaw.