piątek, 6 czerwca 2014

Enforcer - Battlewalker from Puppets War | Enforcer - Battlewalker z Puppets War

Newest addition to the growing range of Enfrocers from Puppets War is Battlewalker. This is large, multi-part resin 28 mm "heroic" scale kit. Model of Enforcer-battlewalker is armed with two close combat weapons, additional weapons are easy to mount and dismount if magnets are used. All kinds of vehicle weapons produced by Puppets War and available on company's website are compatible with this kit. You can buy this war machine for 29 EUR. Model was designed by AR.
Company offers special bonus too - till the end of the month for any order of three Battlewalkers one extra Enforcer will be added as a free gift.


Najnowszym dodatkiem do powiększającej się linii Enforcerów produkcji Puppets War jest Battlewalker. Jest to duży, wieloczęściowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic". Standardowo wyposażony jest w dwie bronie do walki wręcz, jednak można go z łatwością uzbroić w dowolną broń przeznaczoną dla pojazdów, produkowaną przez firmę Puppets War i dostępną w jej sklepie. Cena tego zestawu to 29 EUR. Autorem projektu modelu jest AR.
Producent oferuje także specjalny dodatek - do końca miesiąca zakup trzech battlewalkerów w sklepie sieciowym Puppets War premiowany będzie dodatkową, darmową figurką Enforcera.

Special offer from Wargamer | Specjalna oferta z Wargamera

Wargamer has made a special offer - there are four very special sets for "By Fire and Sword" available in company's webstore now - "Prussian Musketeers" (8 EUR); "Imperial Commanders" (8 EUR), "Danish Commanders" (8 EUR) and "Gosiewski Foray" (65 EUR). Offer is time limited.

Firma Wargamer oferuje ograniczoną czasowo możliwość nabycia czterech zestawów figurek, niedostępnych zazwyczaj w sprzedaży. Są to "Muszkieterowie pruscy" (PLN), "Dowódcy cesarscy podjazd" (30 PLN), "Dowódcy duńscy podjazd" (30 PLN) oraz "Czata Gosiewskiego" (260 PLN). Oferta jest ograniczona czasowo.

Shoulderguards for Chrome Knights | Naramienniki dla Chrome Knights

Bitsbox company has released two sets of resin 28 mm "heroic" scale shoulderguards for its Chrome Knights miniatures. First set is labelled as "Chrome Knights Decorated Shoulderguards", second is named "Chrome Knights Shoulderguards". Both sets contains ten resin casts each, in five different patterns. First new release costs 10 USD, second set is slightly cheaper - 8 USD. Parts were sculpted by Kamil "Smok" Milaniuk.

Firma Bitspudło rozpoczęła dziś sprzedaż dwóch zestawów żywicznych części w skali 28 mm "heroic", naramienników przeznaczonych dla wydawanych przez tego producenta figurek Chrome Knights. Pierwszy z nowych zestawów to "Chrome Knights Decorated Shoulderguards", drugi nosi nazwę "Chrome Knights Shoulderguards". Obie nowości zawierają po dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach. Cena pierwszych naramienników to 30 PLN, drugi z zestawów kosztuje 24 PLN. Autorem rzeźb wszystkich wzorów jest Kamil "Smok" Milaniuk.

Zug the Magnificent from MaxMini | Zug Wspaniały z MaxMini

MaxMini company has released a new resin 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Zug The Magnificent". You can buy this new product for 6.99 EUR.

Firma MaxMini rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Zug The Magnificent". Cena tej nowości wynosi 6,99 EUR.

Tatar Mosque from Terrains4Games (WIP) | Meczet tatarski z Tereny do Gier

Terrains4Games company has shown on its Facebook profile photos of new building model in 15 mm scale - Tatar Mosque. Considering fact that this company produces resing buildings for Wargamer's "By Fire and Sword" game, it is safe to say that this will be one of the next buildings available for this game.

Firma Tereny do Gier pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia modelu nowego budynku żywicznego w skali 15 mm - meczetu tatarskiego. Biorąc pod uwagę, że producent ten odlewa modele terenów do gry "Ogniem i mieczem" firmy Wargamer, możemy założyć, że meczet znajdzie się wkrótce w ofercie budynków do czołowego produktu tego ostatniego wydawcy.