poniedziałek, 15 września 2014

Owyn - concept art for redemeer dwarf | Owyn - szkic koncepcyjny figurki krasnoluda

Siren Miniatures has shown another concept art for one of its upcoming miniatures. Owyn is a dishonored dwarf with cut off beard. The only way to redeem is to find honor or death in battle.

Firma Siren Miniatures pokazała kolejny szkic koncepcyjny jednej ze swych opracowywanych figurek. Owyn to zhańbiony krasnolud z odciętą brodą. Jedyną szansą na zmazanie hańby jest odzyskanie honoru lub śmierć w walce...

Tabards, tabards, tabards - new releases from Spellcrow | Przepaski, przepaski, przepaski - nowości ze Spellcrow

Spellcrow has released five new sets of resin 28 mm "heroic" scale accessories, and all of them share a common trait - all sets contain tabards or cloaks of different sorts. Company sells following new sets: "Furry/Wolves Cloaks"; "Rags Tabards", "Furry/Wolves Tabards"; "Chain Mail Tabards" and "Skin Tabards". Prices of all new releases are identical - 8 EUR per set. All new models were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do swojego sklepu pięć nowych zestawów żywicznych akcesoriów w skali 28 mm "heroic" - wszystkie je łączy jedno - zawierają płacze lub przepaski. Producent oferuje następujące nowe zestawy: "Futrzane płaszcze"; "Przepaski ze szmat"; "Przepaski z futra"; "Przepaski z kolczugi"; "Przepaski ze skór". Cena wszystkich nowości jest identyczna - 29 PLN za zestaw. Autorem wszystkich nowych rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Upcoming Tech-Master Balthazar from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź figurki Tech-Master Balthazar z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures will release tomorrow new 28 mm "heroic" scale resin miniature for Bio-Tech Covenant - Tech-Master Balthazar. You can see preview photo on company's Facebook profile.

Firma Hi-Tech Miniatures zapowiedziała, że jutro do sprzedaży trafi kolejna żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic" z frakcji Bio-Tech Covenant. Będzie ona nosić nazwę Tech-Master Balthazar. Zdjęcie nowej miniaturki dostępne jest na profilu fejsbukowym producenta.

"The Green Alliance" update #4 | Czwarta aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz"

MaxMini has updated website of "The Green Alliance" Kickstarter campaign, showing concept arts for bipedal tank - which is very close to being unlocked. So far The Green Alliance has raised more then 14 000 GBP and there are still 25 days till the end of the campaign.

Firma MaxMini uaktualniła stronę kampanii kickstarterowej "Zielony sojusz", publikując szkice koncepcyjne dwunożnego czołgu - jest on już niemal odblokowany. Dotychczas w kampanii zdołano zebrać ponad 4000 GBP, do jej końca zostało jeszcze 25 dni.

Review of Infinity Gaming Mat from Micro Art Studio | Recenzja maty do gry Infinity z Micro Art Studio

Data Sphere website has published a very detailed review of one of the new Micro Art Studio's products from "Designed for Infinity" range - Infinity Gaming Mat. You can read it here.

Na stronie Data Sphere opublikowana została bardzo szczegółowa recenzja jednego z najnowszych produktów firmy Micro Art Studio z serii "Designed for Infinity" - maty do gry. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

Winter troopers from Puppets War | Drużyna żołnierzy w sprzęcie zimowym z Puppets War

Puppets War has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Winter Troopers". New set contains ten multi-part miniatures (including one pistol armed sergeant and nine rifle armed privates). You can buy this new release for 29 EUR.
Figures were designed by AR, sculpted by Maciej Powarunas and AR.
Heads from this new release are also available separately as a "Winter Troopers Heads" set containing ten casts. You can buy it for 7 EUR. Heads were sculpted by AR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Winter Troopers". Nowy zestaw zawiera dziesięć wieloczęściowych figurek, w tym sierżanta uzbrojonego w pistolet i dziewięciu żołnierzy uzbrojonych w karabiny. Cena tego zestawu to 29 EUR. Figurki zostały zaprojektowane przez AR, modele wyrzeźbili Maciej Powarunas oraz AR.
Głowy tych miniaturek dostępne są także oddzielnie w postaci zestawu "Winter Troopers Heads", zawierającego dziesięć żywicznych odlewów  w skali 28 mm "heroic". Cena tego zestawu to 7 EUR, autorem rzeźb jest AR.

Q-Workshop dice set for Prohibition game | Zestaw kości z Q-Workshop do gry Prohibition

Q-Workshop has informed that dice set manufactured by this company is one of the stretch goals of the Kickstarter campaign of "Prohibition" card game by Black Monk Games. You can find 3D render of this set here.

Firma Q-Workshop poinformowała, że jednym z celów dodatkowych kampanii kickstarterowej gry karcianej "Prohibition" wydawnictwa Black Monk Games jest zestaw kości tego polskiego producenta. Wizualizacja zestawu dostępna jest tutaj.