czwartek, 26 marca 2015

'Grim Reaper' gatling cannon from Bitsbox | Działko wielolufowe 'Grim Reaper' z Bitspudła

Bitsbox company has released another 28mm scale weapon turret - 'Grim Reaper' gatling cannon. Complete kit contains weapon turret, mounting and a base plate. You can buy this new release for 13 USD. Model was sculpted by Mateusz 'Matus' Gajos, Grzegorz Wilczek and Marek 'cpt.Molo' Raczyński.

Firma Bitspudlo rozpoczęła sprzedaż nowej wieżyczki z uzbrojeniem w skali 28 mm - nowość nosi nazwę "Grim Reaper" gatling cannon. Zestaw składa się z wieżyczki z uzbrojeniem, mocowania oraz podstawy. Cena nowości wynosi 39 PLN. Autorami modelu wzorcowego są Mateusz "Matus" Gajos, Grzegorz Wilczek oraz Marek "cpt.Molo" Raczyński.

Renders of another dwarf from Siren Miniatures | Rendery kolejnego krasnoluda z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has updated its Facebook profile, showing 3D renders of its next 28mm 'heroic' scale miniature - Quinn the Dwarf. Manufacturer will start taking pre-orders for this new release next week. For about a week this model will have a special, lower price.

Firma Siren Miniatures zaktualizowała swój profil na fejsbuku, pokazując tam rendery 3D swojej kolejnej figurki w skali 28 mm "heroic" - krasnoluda Quinna. Producent rozpocznie przedsprzedaż tej figurki w przyszłym tygodniu. Przez około tydzień model będzie sprzedawany ze zniżką.

Concept arts of orcs for 'Norsgard' game | Szkice koncepcyjne orków z gry "Norsgard"

'Norsgard' game's Facebook profile has been updated with concept arts of orc miniatures. You can see these drawings here. Producer of the game would also like to know, which of the orcs should be sculpted first.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" zamieszczone zostały trzy szkice koncepcyjne figurek orków. Rysunki można zobaczyć tutaj. Producenci gry chcieliby dowiedzieć się, która z figurek powinna zostać wyrzeźbiona jako pierwsza.

Samples of Imperial banners for 'By Fire and Sword' | Wzory sztandarów cesarskich do "Ogniem i mieczem"

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' game, has published a sample of Imperial standards, which will soon be available. Banners were made by Tomasz Tworek.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", zaprezentował cześć wzorów sztandarów cesarskich, jakie wkrótce znajdą się w sprzedaży. Autorem sztandarów jest Tomasz Tworek.