czwartek, 11 września 2014

Preview of Ingmar from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź Ingmara z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has published a photo preview of its next sci-fi Viking figure - Ingmar. New product should be available at the producer's webstore tomorrow.

Firma Hi-Tech Miniatures udostępniła fotografię nowej figurki kolejnego fantastycznego wikinga - Ingmara. Nowość powinna być dostępna od jutra w sklepie sieciowym producenta.

"The Green Aliance KS update" | Aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz"

"The Green Alliance" Kickstarter campaign by MaxMini is going strong - so far, less then 24 hours from the start, goal of the campaign has been reached and few first stretch goals have been unlocked. So, backers may now choose additional Goblin Troopers, Orc Bikers, more Gobbo heads, Goblin tanks, more orc torsos. Next in line are flamethrowers and tank hunters.

Kampania kickstarterowa "Zielony Sojusz" firmy MaxMini radzi sobie doskonale - w mniej niż 24 godziny od startu osiągnięto zakładany cel minimalny i odblokowano kilka kolejnych. Osoby wspierające zbiórkę odblokowały już dodatkowych żołnierzy-goblinów, orkó na motorach, dodatkowe głowy goblinów, czołgi goblinów i torsa orków. Na swoją kolej czekają miotacze płomieni i sekcje przeciwpancerne.

Deth Rokket Halftrack from Kromlech | Wyrzutnia Deth Rokket z Kromlecha

Kromlech has released a new 28 mm "heroic" scale resin kit labelled as "Deth Rokket Halftrak". This is large, multipart model of about 11 cm of length and about 9 cm of height. You can buy it for 29.99 EUR.

Firma Kromlech oferuje nowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Deth Rokket Halftrak". Nowość to wieloczęściowy zestaw, gotowy model ma około 11 cm długości i 9 wysokości. Cena pojazdu to 120 PLN.

Base overlays from ZEN Terrain | Nakładki na podstawki z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown a picture of one of its first products - laser cut base overlays. You can see it on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie jednego ze swoich pierwszych produktów - ciętych laserowo nakładek na podstawki.

Road Barriers from Micro Art Studio | Zapory drogowe z Micro Art Studio

Micro Art Studio offers new set of terrain accessories in 28 mm "heroic" scale from its range "Designed for Infinity". New release is labelled as "Road Barriers". Set contains six resin casts of 7.9 cm length and 2 cm width and height. You can buy it for 14.76 EUR. Models were created by Sebastian Makowski.

Firma Micro Art Studio oferuje nowy zestaw akcesoriów terenowych w skali 28 mm "heroic" ze swojej serii "Designed for Infinity". Nowość nosi nazwę "Road Barriers". Zestaw zawiera sześć odlewów żywicznych o długości 7,9 mm i 2 cm wysokości i szerokości. Jego cena to 54,61 PLN. Autorem modeli jest Sebastian Makowski.

"Pulp City Supreme Edition" Quick Start Reference Sheet | Karta szybkiego startu do gry "Pulp City Supreme Edition"

In today's update of its Kickstarter campaign website, the team behind "Pulp City" game would like gamers opinion on Quick Start Reference Sheet, which will be included in both starters. Check it here.

W dzisiejszej aktualizacji strony swojej kampanii kickstarterowej, zespół twórców gry "Pulp City" chciałby poznać opinie graczy na temat Karty Szybkiego Startu, jaka trafi do obu zestawów startowych. Sprawdźcie sami.

Three stretch goals for "Afterglow" | Trzy cele dodatkowe dla gry "Afterglow"

White Tree company, publisher of the upcoming "Afterglow" skirmish game, is currently running crowdfunding campaign with a goal of funding starter sets with miniatures for two first factions. Today three stretch goals has been revealed. First is labelled as "Acolyte" - will unlock Acolyte model for Delarii faction. Second stretch goal is "Wraith" and will unlock infiltrator-like miniature for Naim'vael faction. The last is named "Mechanical Death", this one will unlock whole starter set for third faction - Constructs.

Firma White Tree, wydawca przygotowywanej postapokaliptycznej gry "Afterglow", prowadzi obecnie zbiórkę społecznościową za pośrednictwem serwisu Wspieram.to, której celem jest wydanie zestawów startowych figurek do dwóch pierwszych frakcji. Dziś ujawniono trzy cele dodatkowe. Pierwszy z nich, o nazwie "Akolita", odblokuje figurkę Akolity frakcji Delarii. Drugi - "Zjawa" - wprowadzi do gry miniaturkę Zjawy, żołnierza frakcji Naim'vael. Ostatni z celów - "Mechaniczna Śmierć" - odblokuje zestaw startowy trzeciej frakcji - Konstruktów. Będzie to wymagało zebrania 9500 PLN.

"The Green Alliance" is funded | "Zielony Sojusz" ufundowany

Less then a day after the start of the Kickstarter campaign, "The Green Alliance" project by MaxMini is funded. Currently there are 5 867 GBP pledged with the goal being 5860. Congratulations!
Next stretch goal, which will be unlocked at 6446 GBP will give us orc bikers.

Kampania kickstarterowa "Zielony Sojusz" firmy MaxMini została ufundowana w niecały dzień - obecnie zadeklarowano 5867 GBP, przy zakładanym celu 5860 GBP. Gratulacje!
Pierwszy z celów dodatkowych zostanie odblokowany przy poziomie wpłat 6446 GBP - do gry wejdą wtedy orkowie na motorach.

Review of Mishima starter set | Recenzja zestawu startowego Mishimy

Fireant blog has been updated with detailed review of Mishima starter box for "Warzone Resurrection" game by Prodos Games. Article is in Polish, there are some nice photos though.

Na blogu Fireanta ukazała się recenzja zestawu startowego Mishimy do gry "Warzone Resurrection" produkcji Prodos Games. Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.