wtorek, 13 stycznia 2015

Updated Cybertronic Armoured Chasseurs | Poprawieni Opancerzeni Szaserzy Cybertronicu

Prodos Games company, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown photo of updated Armoured Chasseurs miniatures from Cybertronic megacorporation. New miniatures are fully compatible with older versions, they are just easier to assemble and are more detailed. New boxed set will be available on 30.01.2015.

Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", pokazał zdjęcie poprawionych Opancerzonych Szaserów Cybetronicu. Nowe figurki są w pełni kompatybilne z wcześniej wydanymi miniaturkami żołnierzy tego oddziału, są jedynie bardziej szczegółowe i łatwiejsze w montażu. Nowy zestaw trafi do sprzedaży 30 stycznia.

Scibor shows upcoming barbarians | Ścibor pokazuje kolejnych barbarzyńców

Scibor Monsterous Miniatures company's Facebook profile has been updated few times today with photos of greens of new barbarians miniatures. You can see new figures here, here, and here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures zaktualizowała dziś kilkakrotnie swój profil fejsbukowy, umieszczając na nim fotografie rzeźb nowych barbarzyńców. Rzeźby można obejrzeć tutaj, tutaj i tutaj.

'Norsgard' game's 'My Green Valentine' competition | Konkurs Norsgardu "Moja Zielona Walentynka"

'Norsgard' game team of developers has announced its new competition - 'My Green Valentine'. You can paint, sculpt, make diorama - your imagination (and connection with the green) is the only limitation. Check full rules on game's Facebook profile here.

Zespół twórców gry "Norsgard" ogłosił konkurs pod nazwą "Moja Zielona Walentynka". Można w nim zgłaszać prace malarskie, dioramy, rzeźby - jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia uczestników (i związek z kolorem zielonym). Pełne zasady zabawy dostępne są na profilu fejsbukowym gry.

Abscessus - upcoming new release from Hi-Tech Miniatures | Abscessus - jutro nowa figurka z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has previewed its next resin 28 mm 'heroic' scale release - 'Abscessus'. New miniature will be available tomorrow.

Firma Hi-Tech Miniatures zapowiedziała swoją kolejną figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic". Będzie ona nosić nazwę "Abscessus", a do sprzedaży trafi już jutro.

Photos of finished bikes from ZEN Terrain | Zdjęcia gotowych motorów z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown photos of finished and painted laser-cut models of futuristic bikes. You can see it on producer's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia ukończonych, pomalowanych laserowo wycinanych modeli futurystycznych motorów. Modele trafią niedługo do sprzedaży w sklepie sieciowym tego producenta.

New promotion at Ristul's Market | Nowa promocja w Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market webstore runs new promotion - you can pay 10% less for every order over 35 EUR (just add TenPercent password at the checkout). Additionally, you can also collect Loyalty Points in this manufacturer's webstore, which can be exchanged for a voucher (which will give you a discount for future purchases).

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje kolejną promocję, obowiązującą w jej sklepie sieciowym - każde zamówienie o wartości co najmniej 35 EUR może być o 10% tańsze, jeśli wpisze się kod TenPercent. Dodatkowo, producent wprowadził w swoim sklepie Punkty Lojalnościowe, które można zbierać w celu wymiany na kupony uprawniające do dalszych zniżek.