środa, 29 października 2014

"Afterglow" funded | Gra "Afterglow" zdobyła finansowanie

"Afterglow" game - postapocalyptic skirmish set in the fantasy world - has been funded. 3 days before the end of the campaing run by Polish Wspieram.to crowdfunding site, the game has gathered required amount of money. It means that two first starter sets of miniatures will be released shortly, with additional factions following later. Congratulations to the White Tree!

Gra "Afterglow" - postapokaliptyczny skirmisz osadzony w świecie fantasy - zdobył potrzebne fundusze! Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem polskiego serwisu crowdfundingowego Wspieram.to, obecnie - na trzy dni przed zakończeniem kampanii - zebrano 102% potrzebnej kwoty. Oznacza to, że wydane wkrótce zostaną dwa pierwsze startery figurek do gry, a zestawy do kolejnych frakcji pojawią się nieco później. Gratulacje dla całego zespołu White Tree!

Dice Tower "Deluxe Version" from ZEN Terrain | Wieża na kości w wersji deluxe z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown concept drawings for upcoming dice tower, which can be also used as a model of spedition company building with integrated landing pad.

Firma ZEN Terrain pokazała rysunki kolejnego opracowywanego modelu - wieży do rzucania koścmi, która może być też wykorzystana jako model budynku firmy transportowej z integralnym lądowiskiem.

Renders of Special Weapons heads from "The Green Alliance" | Rendery głów żołnierzy z bronią specjalną "Zielonego Sojuszu"

MaxMini company has updated its Kickstarter "The Green Alliance" campaign website, showing renders of heads of special weapons miniatures. Check it here.

Firma MaxMini zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz", pokazując rendery głów figurek z zespołów broni specjalnych. Można je zobaczyć tutaj.

Virgil - concept art of a demon from Siren Miniatures | Virgil - szkic koncepcyjny demona z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown one more concept art. Picture shows Virgil - a deamon which will soon be available as a 28 mm "heroic' scale miniature.

Firma Siren Miniatures pokazała kolejny szkic koncepcyjny. Jego bohaterem jest demon Virgil - wkrótce do sprzedaży trafi jego figurka w skali 28 mm "heroic".

Upcoming Orc Pilot bust from Kromlech | Zapowiedź popiersia Pilota Orka z Kromlecha

Kromlech has shown a photo of painted upcoming resin Orc Pilot bust. New sculpt will be available in the middle of the next month, the one shown on company's Facebook profile has been painted by C'tan - it was given to him as a reward for one of entries at Hussar 2014 painting competition.

Kromlech pokazał na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie pomalowanego popiersia Pilota Orka. Nowość trafi do sprzedaży w połowie nadchodzącego miesiąca, a egzemplarz widoczny na zdjęciu pomalował C'tan. Otrzymał go jako nagrodę za jedną z prac wystawianych podczas konkursu malarskiego Hussar 2014.

Ancient Ones Eldar concept art | Szkic koncepcyjny figurki Ancient Ones Eldar

Bitsbox company has shown two differnt concept arts for Ancient Ones Eldar miniature, which will drive upcoming Gravbike model from this producer. Arts may be seen here, on company's Facebook profile.

Firma Bitspudło pokazała dwa różne szkice koncepcyjne figurki Ancient Ones Eldar, kierowcy opracowywanego modelu gravbike'a. Szkice można zobaczyć tutaj, na profilu fejsbukowym producenta.

Photo of greens from Werewoolf Miniatures | Zdjęcie nowych rzeźb z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shown a photo with new greens of gladiator heads. Sculpts will be part of a larger range of upcoming fantasy ogre gladiators.
UPDATE: company has also shown weapons for mentioned gladiators. You may find them here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała zdjęcie nowych rzeźb głów gladiatorów. Pokazane rzeźby wejdą w skład większej serii opracowywanych figurek ogrów-gladiatorów fantasy.
AKTUALIZACJA: firma pokazała też broń dla przygotowywanych figurek, można ją zobaczyć tutaj.

Win Halloween bust from Spellcrow | Wygraj halloweenowe popiersie ze Spellcrow

Spellcrow gives away five resin Halloween dyniaq pirate busts. To win one of these fine sculpts, you have to like this specific post and write a comment why this bust should be yours. Winners will be announced on October 31st.

Spellcrow chce rozdać pięć żywicznych popiersi halloweenowego dyniaqa-pirata. By zdobyć jedno z nich, trzeba polubić ten wpis na profilu fejsbukowym producenta i napisać w komentarzu, dlaczego rzeźba ma trafić właśnie w twoje ręce. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 31 października.