piątek, 4 kwietnia 2014

SF Fortress Ruins square bases from REM | Kwadratowe podstawki SF Fortress Ruins z REM

Ristul's Extraordinary Market company offers new set of scenic resin bases - "SF Fortress Ruins". Set contains five randomly chosen square 20 mm bases. You can buy it for 4.25 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje nowy zestaw żywicznych podstawek scenicznych o nazwie "SF Fortress Ruins". Zestaw zawiera pięć losowo wybranych podstawek kwadratowych o boku 20 mm. Cena nowości wynosi 17,76 PLN.

Rules errata 1.2 and faq for "Warzone Resurrection" | Errata 1.2 i często zadawane pytania dla gry "Warzone Resurrection"

Prodos Games has published a rules errata 1.2 and frequently asked questions for its "Warzone Resurrection" game. You may download file with rules clarifications here.

Firma Prodos Games opublikowała erratę 1.2 i często zadawane pytania do swojej gry "Warzone Resurrection". Plik zawierający objaśnienia zasad znajduje się tutaj.

Preview of Necratex - new model from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź nowego modelu z Hi-Tech Miniatures - Necratex

Hi-Tech Miniatures company has shown us a photo of its new miniature - Necratex. This resin 28 mm "heroic" scale figure should be available at the manufacturer's webstore tomorrow.

Firma Hi-Tech Miniatures pokazała zdjęcie swojej nowej figurki -Necratexa. Wykonana z żywicy w skali 28 mm "heroic" figurka będzie od jutra dostępna w sklepie sieciowym producenta.

Cerberus Turret Mk II from Puppets War (WIP) | Wieżyczka Cerberus Mk II z Puppets War

Puppets War company has shared on its Facebook profile three photos showing new version of its popular Cerberus turret. Model is still not finished yet.

Firma Puppets War podzieliła się z nami na swoim profilu fejsbukowym trzema zdjęciami, pokazującymi opracowywaną nową wersję wieżyczki Cerberus. Model nadal jest jeszcze w fazie prac.