niedziela, 17 maja 2015

Wargamer shows painted new sets | Wargamer pokazuje pomalowane nowe zestawy

Wargamer has updated its finished Kickstarter campaign website of 'The Deluge' supplement for 'By Fire and Sword' game. Producer shows photos of painted, new sets - Brandenburgian Skirmish Set, Muscovite Dvorians cavalry and Kurtany cavalry. This is, probably, the last update of this website, as the last parcels will be send this week and part of the Wargamer's webstore for Kickstarter backers will stop functioning in three days, on May the 20th.

Wargamer zaktualizował stronę zakończonej kampanii kickstarterowej dodatku do "Ogniem i mieczem", "Potopu". Pokazano zdjęcia pomalowanych, nowych zestawów figurek - Podjazdu brandenburskiego, moskiewskiej kawalerii Dworian oraz lekkiej jazdy Kurtany. Jest to, prawdopodobnie, ostatnia aktualizacja strony kampanii - ostatnie paczki powędrują do odbiorców w tym tygodniu, a za trzy dni, 20 maja, zamknięta zostanie część sklepu sieciowego Wargamera, dostępna tylko dla osób wspierających kampanię.
Two more stretch goals reached for 'HINT' game | Osiągnięte kolejne dwa cele kampanii "HINT"

'HINT' game's developers, Postindustrial Games, informs, that two more stretch goals has been reached - first is a set of additional Weapon Cards ((5 cards, available for free for all pledges 60 GBP and up), which was unlocked when project has raised 62 500 GBP. Second of the goals - set of Neurochips cards (5 cards, available for free for all pledges 60 GBP and up) was unlocked when the game's Facebook profile has reached 6500 likes.
There are still 3 days till the end of the campaign.

Twórcy gry "HINT", firma Postindustrial Games, informują, że odblokowano kolejne dwa cele dodatkowe. Pierwszy z nich to zestaw Kart Uzbrojenia (5 kart, dostępne za darmo dla wszystkich z poziomem wsparcia 60 GBP i więcej), odblokowany po osiągnięciu poziomu wpłat w wysokości 62 500 GBP. Drugi cel - zestaw Kart Neuroczipów (5 kart, dostępne za darmo dla wszystkich z poziomem wsparcia 60 GBP i więcej), odblokowany został, gdy profil gry na fejsbuku zdobył 6500 polubień.
Do końca kampanii kickstarterowej gry pozostały jeszcze 3 dni.
Plague Flies Pre-order | Muchy Plagi - przedsprzedaż

Spellcrow company offers its newest 28mm 'heroic' scale models - set of three resin Plague Flies, containing 15 elements and 3 flying bases. Price of this set in pre-order is 27.32 EUR. Models will be send after May the 19th, then price will rise to regular 33 EUR.
Flies were designed and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow przyjmuje zamówienia przedpremierowe na swoje najnowsze modele żywiczne w skali 28 mm "heroic" - zestaw trzech Much Plagi. W zestawie znajduje się 15 części i 3 podstawki dla modeli latająycych. Cena zestawu w przedsprzedaży wynosi 99 PLN, będzie on wysłany po 19 maja, po czym cena wzrośnie do standardowych 119,55 PLN.
Autorem projektu much i ich rzeźb jest Marek Rurarz.

15% off discount for Multiverse Gaming products | Zniżka 15% na produkty Multiverse Gaming

Mutliverse Gaming company offers limited time Facebook promotional offer. There are four 15% discount coupons available for this manufacturer's products in company's webstore. To receive the discount, head over to the webstore, place your order before Monday May the 18th CEST and type the code from the photo in the Discount Coupon section of the cart.

Firma Multiverse Gaming oferuje limitowaną czasowo ofertę promocyjną związaną z polubieniami profilu na fejsbuku. Dostępne są cztery kupony ze zniżką 15%, które można zrealizować w sklepie sieciowym tego producenta. By ją otrzymać, należy dokonać zakupów przed poniedziałkiem, 18 maja, a następnie w polu "Discount Coupon" koszyka zakupów trzeba wpisać kod promocyjny ze zdjęcia.

Scibor shows Polish Uhlan 1939 | Ścibor pokazuje polskiego ułana z września 1939

Scibor Monsterous Miniatures company has shown a photo of upcoming 20mm scale miniature of Polish Uhlan from the September of 1939. You can see photo here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała zdjęcie przygotowywanej figurki polskiego ułana z września 1939 r. w skali 20 mm. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.