piątek, 28 listopada 2014

Black Friday sale at Titan-Forge | Wyprzedaż czarnopiątkowa w sklepie Titan-Forge

Titan-Forge runs Black Friday sale too - actually, special offer from this company will be valid for whole weekend. Manufacturer offers variable 15%-35% discount on its miniatures. Check it here.

Firma Titan-Forge również prowadzi czarnopiątkową wyprzedaż, specjalna oferta tego producenta będzie ważna do końca weekendu. Firma oferuje zniżki od 15 do 35% na swoje figurki. Sprawdźcie sami.

Executioners heads from Puppets War | Głowy egzekutorów z Puppets War

Puppets War has released a new set of resin 28 mm 'heroic' scale conversion parts named 'Executioners Heads'. Set contains ten casts in five different designs. You can buy this new release for 7 EUR. Models were sculpted by Maciej Powarunas.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych części w skali 28 mm "heroic", jest on opatrzony nazwą "Executioners Heads". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wariantach, jego cena wynosi 7 EUR. Autorem rzeźb jest Maciej Powarunas.

November releases from Oddział Ósmy | Listopadowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy company presents its November releases. Following historical and modern models will be released in 3 mm scale: SA-6 Gainful (2K12 Kub) - (6+1+1 pcs); MTU-20 (5+5+5 pcs); UAZ-452 (15 pcs); AT-T (15 pcs); Wolf (15 pcs); ZTZ-96A MBT (15 pcs); Type-89 MRL (15 pcs); Jagdtiger (15 pcs). Sci-Fi genre is represented by Dominator (Mech) is in 3 mm scale too, blister will contain 2 models. Finally, there will be a new blister of 15 mm scale miniatures, labelled as 'Trobules in New Vatican', containing 6 miniatures.

Firma Oddział Ósmy przedstawiła swoje listopadowe nowości. W skali 3 mm ukażą się następujące modele sprzętu współczesnego i historycznego:  SA-6 Gainful (2K12 Kub) - (6+1+1 modeli); MTU-20 (5+5+5 modeli); UAZ-452 (15 modeli); AT-T (15 modeli); Wolf (15 modeli); ZTZ-96A MBT (15 modeli); Type-89 MRL (15 modeli); Jagdtiger (15 modeli). W tej samej skali ukaże się zestaw sci-fi z mechem typu Dominator, zawierać on będzie dwa modele. Ostatnią nowością jest zestaw sześciu figurek w skali 15 mm, nosi on nazwę "Kłopoty w Nowym Watykanie".

Upcoming KTO Rosomak from Terrains4Games | Zapowiedź KTO Rosomak z Tereny do Gier

This is unofficial but highly reliable information. Polish company Terrains4Games will soon release resin 15 mm scale models of Polish Wheeled Armored Vehicle Rosomak (Wolverine). Some parts of the model will be casted in metal, like barrels. Vehicles will be probably accompanied by some 15 mm scale miniatures of Polish soldiers too. You can see picture of upcoming Rosomak models which was published on Polish Strategie forum here.

Poniższa wiadomość jest nieoficjalna, ale pochodzi z wiarygodnego źródła. Polska firma Tereny do Gier wyda wkrótce żywiczny model KTO Rosomak. Niektóre części modelu, jak lufy, będą odlewane z metalu. Pojazdom towarzyszyć będzie, prawdopodobnie, seria figurek współczesnych żołnierzy polskich w skali 15 mm. Zdjęcie przygotowywanych modeli można znaleźć tutaj, na forum Strategie.

Preview of bike models from ZEN Terrain | Zdjęcie prototypów modeli motorów z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown a photo of finished prototypes of its upcoming bike models. You can see it on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie prototypów modeli swoich przygotowywanych motorów. Można je obejrzeć tutaj.

MaxMini presents Masta of Disasta | MaxMini przedstawia Masta of Disasta

MaxMini company offers new 28 mm 'heroic' scale miniature labelled lovingly as 'Masta of Disasta'. You can buy it for 9 EUR.

Firma MaxMini oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", noszącą nazwę "Masta of Disasta". Jej cena to 9 EUR.

Black Friday at Terrains4Games | Czarny Piątek w Terenach do Gier

Black Friday sale at Terrains4Games is little longer then one day. Sale will run from today till December 1st. Company offers 20% off on resin terrains, 15% off on laser-cut terrains, 10% off on Premium series terrain models.

Oferta czarnopiątkowa w firmie Tereny do Gier trwa nieco dłużej, niż jeden dzień. Oferta ważna jest od dziś, do 1 grudnia. Producent oferuje 20% zniżki na tereny żywiczne, 15% zniżki na tereny wycinane laserowo oraz 10% zniżki na modele terenu z serii Premium.

Beta expansion rules for 'Wolsung: SSG' | Zasady dodatku do gry "Wolsung: SSG" w wersji beta

Micro Art Studio, publisher of 'Wolsung: SSG' informs, that beta rules for expansion for this game are available for download.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung: SSG" informuje, że można pobrać do testowania zasady dodatku do tej gry w wersji beta.

Prodos Games shows December releases for 'Warzone Resurrection' | Prodos Games pokazuje grudniowe nowości do "Warzone Resurrection"

Prodos Games company has published on its Facebook fanpage few photos of first wave of upcoming December releases for 'Warzone Resurrection' game. New models and miniatures will hit the shelves on 5th of December. First of the new releases is 'Hurricane Walker Gun Nest add-on', second is labelled as 'Nasca Razides', Mishima will receive 'Screaming Devil' and 'Shiryo-X'.

Firma Prodos Games opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia figurek i modeli z pierwszej fali grudniowych nowości do gry "Warzone Resurrection". Będą to "Hurricane Walker Gun Nest add-on", "Nasca Razides", "Screaming Devil" i "Shiryo-X". Figurki trafią do sprzedaży 5 grudnia.

Black Friday discount for 'Norsgard' Wulfkins | Czarnopiątkowa zniżka na Wulfkiny z "Norsgardu"

Producers of 'Norsgard' game offer Black Friday discount for the Wulfkin Pack. You can add this pack to your pledge for 45 USD (10% discount). Offer is valid until this Friday's midnight in your local time zone.
The team behind the game has also decided that any backer eligible to receive a free Wulfkin Warrior model will be able to choose a specific model - just ask in the survey after the end of campaign for Wulfkin Warrior 1 or 2.
There are still more then 60 hours left till the end of the campaign, so far more then 22 000 USD are pledged.

Producenci gry "Norsgard" oferują specjalną, czarnopiątkową zniżkę na Zestaw Wulfkinów. Zestaw ten można dodać do swojego zamówienia za 45 USD (zniżka wynosi 10%). Oferta obowiązuje dziś, do północy czasu lokalnego zamawiającego.
Zespół twórców zdecydował też, że wszyscy wspierający, którzy kwalifikują się do otrzymania darmowej figurki Wojownika Wulfkina, będą mogli zadecydować, który wzór figurki pragną otrzymać. Po zakończeniu kampanii wystarczy wpisać w formularz zamówienia, czy chce się otrzymać figurkę wojownika 1 czy 2.
Do zakończenia zbiórki pozostało jeszcze ponad 60 godzin, dotychczas zebrano ponad 22 000 USD.