wtorek, 16 września 2014

Photo of new Spellcrow's tabards | Zdjęcie nowych przepasek ze Spellcrow

Spellcrow company has released sets of new tabards yesterday and today we can see these parts on actual models. Producer has shown a photo with four different tabards glued on models from his catalogue.

Firma Spellcrow wprowadziła wczoraj do sprzedaży zestawy nowych przepasek, dziś możemy zobaczyć, jak wyglądają one przyklejone do modeli. Producent pokazał zdjęcie, na którym nowe części widoczne są w połączeniu z figurkami z jego oferty.

Baltazar Games in English | Sklep Baltazar Games po angielsku

Baltazar Games runs its webstore in English now, with Paypal as a payment option. Just remember that one of the "products" in the basket should be your chosen way of shipping.

Firma Baltazar Games prowadzi od dziś swój sklepik również w języku angielskim, z możliwością płacenia za pośrednictwem Paypala. Należy tylko pamiętać, by jako jeden z "produktów" w koszyku znalazł się wybrany sposób dostawy.

Bikes and willys shown on MaxMini's KS campaign | MaxMini pokazuje motory i dżipa

MaxMini company has updated - again - website of its Kickstarter campaign "The Green Alliance". This is rather small update but contains detailed renders of orc bikers and willys models. Check it here.
"The Green Alliancie" has raised almost 15 500 GBP so far, and there are 23 days of the campaign still left.

Firma MaxMini po raz kolejny zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz". To raczej niewielka objętościowo aktualizacja, pokazane zostały w niej jednak szczegółowe rendery motorów orków oraz dżipa. Można je zobaczyć tutaj.
Dotychczas w kampanii zebrano blisko 15 500 GBP, potrwa ona jeszcze 23 dni.

Chrome Knights helmets concept art | Szkice koncepcyjne Rycerzy Chromu

Bitsbox company has published two concept drawings of Chrome Knights helmets, which will be available October this year.

Firma Bitspudło opublikowała dwa szkice koncepcyjne hełmów Rycerzy Chromu - zestawy hełmów będą dostępne w październiku.

Review of MaxMini's Steampunk weapons set | Recenzja zestawu Steampunk weapons z MaxMini

Power Armoured Metal blog has been updated with a review of "Steampunk weapons" set released by MaxMini company. You can read this text here.

Na blogu Power Armoured Metal opublikowana została recenzja zestawu "Steampunk weapons" produkowanego przez firmę MaxMini. Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

Tech-Master Balthazar from Hi-Tech Miniatures | Tech-Master Balthazar, nowość z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures offers new 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "Tech-Master Balthazar" from Bio-Tech Covenant faction. New miniature consists of seven parts and is supplied with resin round 40 mm scenic base. You can buy it for 15 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - "Tech-Master Balthazar" z frakcji Bio-Tech Covenant. Nowa miniaturka składa się z siedmiu części, jest dostarczana wraz z żywiczną okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości to 15 EUR.