czwartek, 4 września 2014

Two new sets of armaments from Kromlech | Dwa nowe zestawy uzbrojenia z Kromlecha

Kromlech has released two new sets of resin 28 mm "heroic" scale from its "Orc Greatcoat" range. First set is named "Greatcoats Grenades Arms", it contains five left orc arms holding grenades. There are four different designs of arms, fifth arm is chosen randomly. Second of the new releases is labelled as "Greatcoats Gun Holding Arms" - it contains five orc right arms holding Sturmhewehr Assault Rifles. There are three different desings in this set and fourth and fifth arms are chosen randomly. Prices of both sets are identical - 5.99 EUR per set.

Firma Kromlech wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic" - obie nowości należą do serii "Orc Greatcoat". Pierwsza z nich to "Greatcoats Grenades Arms", zestaw składa się z pięciu lewych rąk orków trzymających granaty. W zestawie są cztery różne wzory ramion, piąty odlew jest dobierany losowo. Drugi nowy zestaw to "Greatcoats Gun Holding Arms" - znajduje się w nim pięć prawych rąk orków, tym razem trzymają one karabinki szturmowe Sturmgewehr. W zestawie są trzy różne wzory rąk, czwarty i piąty odlew dobierane są losowo. Ceny obu zestawów są takie same - po 24 PLN za zestaw.

Further tabards greens from Spellcrow | Kolejne wzory przepasek ze Spellcrow

Spellcrow has shown on its Facebook profile a photo preview of further fur and skin tabards, which are currently in works. We can expect them in company's webstore soon, together with new cloaks which will be shown, hopefully, tomorrow.

Firma Spellcrow pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie będące zapowiedzią kolejnych przepasek z futra i skóry - wkrótce znajdą się w sprzedaży w sklepie tego producenta. Wraz z nimi będzie można także kupić nowe płaszcze - zobaczymy je, prawdopodobnie, jutro.

X-Terra Space Force from Titan-Forge | Siły Kosmiczne X-Terra z Titan-Forge

Titan-Forge has launched a new range of its resin 28 mm "heroic" scale miniatures, first belonging to sci-fi genre. New range is labelled as "X-Terra Space Force" and consists - so far - of two sets. First is named "Terra Guardians Unit (10)", second is just less numerous ('Terra Guardians Unit (5)"). Price of the first set is 25 EUR, second set costs 15 EUR. Both sets contains multipart miniatures in different poses and resin scenic bases.
Producer describes its new models as a lightly armored unit specialising in patrol duties, reconnaissance and screening, with rapid deployment and first strike capabilities. Next in this range will be units of Terra Marines, which are standard forces and Terra Titans in X-Armor, giving them inhuman capabilites. Line of bikes and tanks is also in the works.


Firma Titan-Forge rozpoczęła sprzedaż pierwszych figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic" ze swojej nowe serii science-fiction. Nowa linia produktów nazywa się "X-Terra Space Force" i - na razie - w jej skład wchodzą dwa zestawy figurek. Pierwszy nosi nazwę "Terra Guardians Unit (10)", drugi różni się jedynie liczebnością - zawiera 5, a nie 10 miniaturek ("Terra Guardians Unit (5)"). Cena większego zestawu to 25 EUR, mniejszy kosztuje 15 EUR. W obu zestawach znajdują się wieloczęściowe figurki żywiczne i wykonane z tego samego materiału podstawki sceniczne.
Producent opisuje swoje nowe modele jako lekko opancerzoną jednostkę, specjalizującą się w zadaniach patrolowych, zwiadowczych i osłonowych, posiadającą możliwości szybkiej dyslokacji oraz błyskawicznego uderzenia. Kolejnymi jednostkami w serii będą oddziały Terra Marines, będące rodzajem standardowych sił, oraz Terra Tytani w X-Pancerzach, dających im nadludzkie możliwości. Opracowywana jest również seria pojazdów - motorów i czołgów.

First September update of "Pulp City Supreme Edition" | Pierwsza wrześniowa informacja o "Pulp City Supreme Edition"

The team behind "Pulp City" game has updated its finished Kickstarter campaign website telling us what is going on with new edition of the game. As it seems, everything runs very smoothly and most of the things are already finished or in closing stages of being finished. Check it here.

Zespół twórców "Pulp City" po raz kolejny dokonał aktualizacji strony kampanii kickstarterowej nowego wydania gry, zapoznając nas ze stanem prac. Jak wynika z informacji, wszystko idzie zgodnie z planem, a większość rzeczy koniecznych do zakończenia kampanii została już wykonana lub znajduje się w ostatnich fazach produkcji. Sprawdźcie sami.