środa, 7 stycznia 2015

Photos of barbarian orcs from Werewoolf Miniatures | Zdjęcia barbarzyńskich orków z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has shown photos of greens of upcoming barbarian orcs and monsterous mounts miniatures. You can see photos on company's Facebook profile here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia rzeźb przygotowywanych figurek barbarzyńskich orków i potwornych wierzchowców.

Photos of upcoming modular corridors from Assault Publishing | Zdjęcia modularnych korytarzy z Assault Publishing

Assault Publishing company's Facebook profile has been updated with a photos showing finished prototypes of three versions of its upcoming 15 mm scale modular terrain modules - corridors. Check it here.

Na profilu fejsbukowym firmy Assault Publishing opublikowana zostały fotografie pokazujące ukończone prototypy trzech wersji jednego z modułów przygotowanego systemu terenu w skali 15 mm - korytarzy. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.

Order tokens from ZEN Terrain (WIP) | Markery rozkazów z ZEN Terrain (WIP)

ZEN Terrain company has shown drawings of two variants of order tokens. You can see drawings here - company would also like to know your opinion - which version is better?

Firma ZEN Terrain pokazała rysunki dwóch wariantów markerów rozkazów. Można je zobaczyć tutaj. Producent chciałby dowiedzieć się, który z proponowanych wariantów bardziej odpowiada graczom.

Review of 'Townhouse detailed 2nd generation' model from Terrains4Games | Recenzja modelu "Kamienicy drugiej generacji" produkcji Tereny do Gier

Strategie portal has published a review of 'Townhouse detailed 2nd generation' model in 15 mm scale released by Terrains4Games company. Article is written in Polish only but it is accompanied by photos showing this model in details.

Na portalu Strategie ukazała się recenzja modelu "Kamienicy drugiej generacji" - ciętego laserowo budynku w skali 15 mm, produkowanego przez firmę Tereny do Gier. Z treścią recenzji można zapoznać się tutaj.

Modular Workshop System from HobbyZone | Warsztatowy System Modularny z HobbyZone

HobbyZone offers its newest and biggest creation yet - Modular Workshop System, which allows to perfectly tailor your workshop workspace to your needs. System consists of many interchangeable modules, which may be added or removed according to your wishes. Check movie demo here or see modules here.

Firma HobbyZone oferuje swój najnowszy i największy z dotychczasowych produkt - Warsztatowy System Modularny. Pozwala on idealnie pogodzić przestrzeń warsztatu z potrzebami modelarza. W jego skład wchodzą liczne, wzajemne wymienne moduły, które można dowolnie dodawać lub usuwać zgodnie z życzeniem użytkownika warsztatu. Tu można obejrzeć filmowe demo systemu, natomiast jego wszystkie dostępne w tej chwili elementy można obejrzeć tutaj.

Renders of further battlefield accessories from Black Grom Studio | Rendery kolejnych akcesoriów z Black Grom Studio

Black Grom Studio company still works on small architecture laser-cut models, for enriching tabletop battlefields. There are few wariants of street lamps finished and small 'Normandy' fountain.

Firma Black Grom Studio nadal pracuje nad nowymi modelami małej architektury, służącymi do wzbogacania stołowego pola walki. Modele będą wycinane laserowo. Gotowe jest już kilka wariantów lamp ulicznych oraz mała fontanna, utrzymana w stylu znany z miasteczek Normandii.

Delarian Acolyte miniature for 'Afterglow' game | Delariański Akolita do gry "Afterglow"

'Afterglow' game's Facebook profile has been updated with a photo of new miniature for Delaria faction - Acolyte. Figure was sculpted by Kamil 'Smok' Milaniuk.

Na profilu fejsbukowym gry "Afterglow" można obejrzeć zdjęcie nowej figurki frakcji Delaria - Akolity. Miniaturkę wyrzeźbił Kamil "Smok" Milaniuk.

Cheaper Infested Bases from Basicks | Tańsze podstawki z serii "Infested"

Basicks company currently offers its "Infested" range of bases with 25% discount. Offer runs till the end of January.

Firma Basicks oferuje obecnie produkowane przez siebie podstawki z serii "Infested" ze zniżką 25%. Oferta obowiązuje do końca stycznia.