czwartek, 5 marca 2015

Upcoming fantasy duel diorama from Scibor Miniatures | Zapowiedź dioramy Fantastyczny Pojedynek ze Scibor Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company has shared with use some photos of upcoming large-scale diorama 'Fantasy Duel'. You can see pictures here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures udostępniła kilka fotografii przygotowywanej obecnie dioramy w dużej skali o nazwie "Fantasy Duel". Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

New flat bases from Micro Art Studio | Nowe, płaskie podstawki z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released three sets from the new range of resin, scenic bases. New bases are flat and are labelled as 'Old Factory'. Sets contain ten 1' bases (7.38 EUR), two 2' bases (7.38 EUR) and one 3' base (6.15 EUR). All bases were sculpted by Jan Cieślicki.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży żywiczne podstawki sceniczne nowego rodzaju - płaskie. Należą one do serii "Old Factory", zestawy zawierają dziesięć podstawek o średnicy 1 cala ( 27,31 PLN), dwie podstawki o średnicy 2 cali (27,31 PLN) oraz jedną podstawkę o średnicy 3 cali (22,76 PLN). Autorem rzeźb wszystkich podstawek jest Jan Cieślicki.

Preview of cutting mat from Kromlech | Zapowiedź maty do cięcia z Kromlecha

Kromlech has shown one of its upcoming products - self-healing cutting mat. The one visible on the photo has A3 size, but A4 size will also be available. Mats will be produced in few colors too.

Firma Kromlech zapowiedziała wydania mat do cięcia. Pokazana na zdjęciu ma kolor szary i rozmiar A3, dostępne będą także maty w innych kolorach i w rozmiarze A4.

Update of Wargamer's 'The Deluge' KS campaign | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "Potopu"

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' rules and 'The Deluge' expansion, has updated information on its Kickstarter campaign website. New update is mainly about shipping but it also lists miniatures, which are still being in production and shows banners for Brandenburgian army.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem" i dodatku "Potop", dokonał aktualizacji strony zakończonej kampanii kickstarterowej rozszerzenia gry, publikując informacje na temat wysyłki zamówionych towarów, listę figurek nadal znajdujących się w produkcji i pokazując chorągwie armii brandenburskiej.