środa, 27 sierpnia 2014

Inquisition Space Knights bits from Spellcrow | Części Kosmicznych Rycerzy Inkwizycji ze Spellcrow

Spellcrow has just released four sets of 28 mm "heroic" scale resin conversion parts. Two of new sets are from the new range of Inquisition Space Knigts: set labelled as "Inquisition Space Knights Legs" contains six casts in three different designs, the other is named "Inquisition Space Knights Torsos" and consists of ten parts in five different designs.
Additionally, there are two new sets for Space Knights - "Space Knights Helmets" (ten casts) and "Space Knights crests" - again, ten parts. Prices of all new releases are identical - 8 EUR per set. All new models were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła właśnie do sprzedaży cztery nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic", przeznaczonych do konwertowania figurek. Dwa z nowych zestawów otwierają nową serię Kosmicznych Rycerzy Inkwizycji: "Nogi Kosmicznych Rycerzy Inkwizycji" (sześć odlewów w trzech wzorach) i "Korpusy Kosmicznych Rycerzy Inkwizycji" (dziesięć części w pięciu różnych wzorach).
Pozostałe dwa zestawy przeznaczone są dla Kosmicznych Rycerzy - "Hełmy Kosmicznych Rycerzy" (dziesięć odlewów) oraz "Pióropusze Kosmicznych Rycerzy" (ponownie dziesięć odlewów). Ceny wszystkich nowości są jednakowe, wynoszą 29 PLN za zestaw. Autorem rzeźb wszystkich nowości jest Piotr Pirianowicz.

Mistress of the Hunt for Norsgard (WIP) | Pani Łowów z gry Norsgard (WIP)

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a render of 3D sculpt of Mistress of the Hunt miniature. Concept art for this miniature was made by Olivier Trockle, digital sculpt is made by Gael Goumon.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" udostępniony został render 3D rzeźby Pani Łowów. Autorem szkicu koncepcyjnego tej figurki jest Olivier Trockle, rzeźbiarzem zaś Gael Goumon.

New "Infinity" releases from Micro Art Studio | Nowości do "Infinity" z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released three new sets of resin accessories and bases from its "Designed for Infinity" range of official products for this game. There are two sets of new round 55 mm scenic bases - "Urban bases" and "Urban Fight bases". Both of new sets contain one randomly selected base available for 4.92 EUR. Bases were sculpted by Jan Horydowiec.
Third new release is a set of small terrain accessories - "Infinity Terminals". This set contains three models sculpted by Irek Zieliński, you can buy it for 6.77 EUR.

Micro Art Studio wprowadziło do sprzedaży trzy zestawy nowych akcesoriów i podstawek z serii oficjalnych produktów "Zaprojektowano do Infinity". Dostępne są dwa zestawy nowych podstawek okrągłych - "Urban bases" oraz "Urban Fight bases". Oba zawierają po jednej losowo wybranej podstawce o średnicy 55 mm, oba kosztują po 18,20 PLN. Ich autorem jest Jan Horydowiec.
Trzecia z nowości to zestaw małych akcesoriów terenowych - "Infinity Terminals". Zawiera on trzy żywiczne odlewy terminali komputerowych wyrzeźbionych przez Irka Zielińskiego, cena tego zestawu to 63,71 PLN.

Kashan Vra Chosen review | Recenzja Wybrańca Kashan Vra

Mr Saturday's Mumblings blog has been updated with a review of Chosen model from Kashan Vra range by Titan-Forge. You can read review here.

Na blogu Mr Saturday's Mumblings ukazała się recenzja modelu Wybrańca z linii Kashan Vra produkowanego przez firmę Titan-Forge. Recenzję można przeczytać tutaj.

"Pulp City Supreme Edition" cards explained | Omówienie kart do "Pulp City Supreme Edition"

"Pulp City Supreme Edition" is close to being published. Pulp Citizen blog has been updated with a article explaining new Supremes cards, which were substantially reworked for this upcoming new edition. Read it here.

Gra "Pulp City Supreme Edition" jest obecnie w końcowym etapie produkcji. Na blogu Pulp Citizen ukazał się artykuł, wyjaśniający zmiany i ulepszenia, jakie wprowadzono w nowych kartach Supremów, zmienionych dla potrzeb nowej edycji. Z treścią notki można zapoznać się tutaj.

Final stretch goals for "The Deluge" KS campaign | Ostatnie cele dodatkowe w kampanii "Potopu"

Wargamer has revealed two final stretch goals for its "The Deluge" Kickstarter campaign. First one, which will be unlocked on 45 000 GBP level, is another Transylvanian unit - light cavalry Szekely/chimney cavalry, which will get small set of six models. Second new goal is much larger - High Command for Transylvania, Holy Roman Empire and Brandenburg. Each of these faction will receive one large set of approximately 17 mounted and 6 foot miniatures. This set will unlock once 47 000 GBP level will be reached.
More information here.

Wargamer ujawnił ostatnie dwa cele dodatkowe swojej kampanii kickstarterowej "Potopu", dodatku do "Ogniem i mieczem". Pierwszy z nich zostanie odblokowany po uzbieraniu 45 000 GBP, będzie to mały zestaw sześciu modeli siedmiogrodzkiej lekkiej jazdy szeklerskiej/kawalerii dymowej. Drugi z celów jest znacznie większy - zestawy Naczelnego Dowództwa armii Siedmiogrodu, Cesarstwa oraz Brandenburgii, składające się z ok. 17 modeli konnych i 6 pieszych. Ten cel zostanie odblokowany po osiągnięciu poziomu wpłat w wysokości 47 000 GBP.
Więcej informacji tutaj.

Viking warrior Hakon from Hi-Tech Miniatures | Wikiński wojownik Hakon z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature "Viking warrior Hakon". Price of this new release is 18 EUR, miniature is supplied with resin scenic base.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" "Viking warrior Hakon". Nowość kosztuje 18 EUR, miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną.

Buy your own snail cheaper | Kup sobie tańszego ślimaka

Scibor Monsterous Miniatures company celebrates coming end of holidays with a new 30% off promotion for another two of its kits. First cheaper set is labelled as "Rotten Lord on mutant snail". This is a resin 28 mm "heroic" scale miniature, which costs 29.34 EUR for next 3 days. Second offer is valid for 3 days too, you can buy for the same price of 29.34 EUR a miniature of "Artillerix Giant Hunter" - 54 mm scale miniature.

Firma Scibor Monsterous Miniatures świętuje zbliżający się koniec wakacji kolejnymi zniżkami 30% na dwa ze swoich produktów. Pierwszy tańszy model nazywa się "Rotten Lord on mutant snail". Wykonany z żywicy w skali 28 mm "heroic" przez kolejne 3 dni kosztuje 117,32 PLN. Ta sama cena i ten sam okres dotyczy również drugiej oferty - tym razem objęta jest nim miniaturka w skali 54 mm o nazwie "Artillerix Giant Hunter".