poniedziałek, 18 maja 2015

Upcoming Salamander cloaks from Spellcrow (WIP) | Zapowiedź płaszczy dla Rycerzy Salamandry (WIP)

Spellcrow has shown photo of Salamander Knights' cloaks being worked on. Producer also informs, that there are some parts for guards and weapons for Space Elves bikes in the works too.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie jeszcze nie skończonych płaszczy dla Rycerzy Salamandry. Producent informuje też, że trwają obecnie prace nad częściami dla Gwardii i uzbrojeniem motorów Kosmicznych Elfów.


Review of Rotten Butcher and Handmaiden of Pain | Recenzja figurek Rotten Butcher i Handmaiden of Pain

Akihabara Station blog has been updated with a review of two miniatures released by Kromlech - Rotten Butcher and Handmaiden of Pain. You can read review (Spanish language only) here.

Na hiszpańskojęzycznym blogu Akihabara Station ukazała się recenzja dwóch figurek produkcji firmy Kromlech - Rotten Butcher oraz Handmaiden of Pain. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

New containers models from Baltazar Games | Nowe arkusze kontenerów z Baltazar Games

Baltazar Games has released new sheets of cardboard containers models in 28mm scale. New sheets contains doors and sides of containers with ladders (#3 and 7-9 respectively). Price of single sheet is about 1 USD.

Firma Baltazar Games wprowadziła do sprzedaży nowe arkusze kartonowych modeli kontenerów w skali 28 mm. Nowe arkusze zawierają drzwi i boki kontenerów z drabinkami, pozwalającymi wspinać się na ich górne powierzchnie (odpowiednio arkusze nr 3 i 7-9). Cena pojedynczego arkusza wynosi 3.20 PLN.


Full Assault cards for "HINT" game | Karty Full Assault do gry "HINT"

Postindustrial Games company, publisher of upcoming "HINT" game, informs that another stretch goal has been reached. Five new cards (Full Assault set) is currently unlocked and available for free for all backers with at leat 60 GBP pledge.
Kickstarter campaign of "HINT" game will run for two more days, close to 67 000 GBP has been pledged so far.

Firma Postindustrial Games, wydawca przygotowywanej gry "HINT", poinformowała o odblokowaniu kolejnego celu dodatkowego. Zestaw pięciu kart o nazwie Full Assault jest obecnie dostępny za darmo dla wszystkich wspierających zbiórkę na poziomie co najmniej 60 GBP.
Kampania kickstarterowa gry potrwa jeszcze dwa dni, dotychczas zebrano niemal 67 000 GBP.