czwartek, 30 października 2014

More photos of fantasy ogre gladiators (WIP) | Kolejne zdjęcia ogrów gladiatorów fantasy (WIP)

Werewoolf Miniatures has shown two more photos of its upcoming fantasy ogre-gladiators miniatures. Well, to be precise, two more photos of parts of upcoming miniatures. The newest pictures show body and legs. Check it here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kolejne dwa zdjęcia swoich opracowywanych ogrów-gladiatorów fantasy. Prawdę mówiąc, dwa zdjęcia części figurek - w tym wypadku na fotografiach widać korpus wraz z nogami. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz