poniedziałek, 10 marca 2014

Ogre Feldwebel Kurt von Toffel | Ogr feldwebel Kurt von Toffel

Werewoolf Miniatures' Facebook fanpage got 1000 likes. To celebrate this special occassion company will release a miniature labelled as "Ogre Feldwebel Kurt von Toffel". You can see photo of this figure on manufacturer's Facebook profile. Miniature was sculpted by Marcin Szymański, it will be available at the company's E-bay webstore soon.

Firma Werewoolf Miniatures pochwaliła się, że jej profil na fejsbuku śledzi już 1000 osób. By uczcić to wydarzenie, przygotowana została specjalna figurka nazwana "Ogr feldwebel Kurt von Toffel". Zdjęcie miniaturki dostępne jest na profilu producenta. Autorem rzeźby jest Marcin Szymański, odlewy figurki będą wkrótce dostępne w sprzedaży za pośrednictwem sklepy ebajowego Werewoolf Miniatures.

New Dwarf from Scibor (WIP) | Nowy krasnolud od Ścibora (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company will soon release another Dwarf miniature. You can see work-in-progress photos on manufacturer's Facebook fanpage.

Firma Scibor Monstrous Miniatures wkrótce wyda kolejną figurkę krasnoluda. Na fanpejdżu producenta dostępne są zdjęcia pokazujące miniaturkę w ostatnich fazach pracy nad rzeźbą.

SF Fortress Guardian from REM | SF Strażnik Fortecy z REM

Ristul's Extraordinary Market company has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "SF Fortress Guardian". Miniature is supplied with round 40 mm resin scenic base, you can buy it for 22.75 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "SF Strażnik Fortecy". Miniaturka dostarczana jest wraz z okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości to 94,45 PLN.

"Rusty waste" board from Studiolevel | Stół "Rusty waste' ze Studiolevel

Studiolevel company, manufacturer of fine hand crafter battleboards and terrain accessories, has published a gallery of photos showing its newest creation - "Rusty Waste" battle board. You can see photos on company's Facebook fanpage.

Firma Studiolevel, producent wytwarzanych ręcznie wysokiej jakości stołów i makiet do gier, opublikowała na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcia najnowszego produktu - stołu do gier "Rusty Waste".

Hunter Predator rendered (WIP) | Render Predator łowcy (WIP)

Four new 3D renders of another miniature for upcoming "Alien vs. Predator" game has been published on the Facebook profile of Paweł "Kazube" Laskowski, digital sculptor who worked on this range for Prodos Games. You can see new photos here.

Na profilu fejsbukowym Pawła "Kazube" Laskowskiego, rzeźbiarza cyfrowego pracującego kilka miesięcy temu dla Prodos Games nad, między innymi, projektami figurek do gry "Alien vs. Predator", można zobaczyć cztery nowe rendery 3D, przedstawiające projekt miniaturki Predatora-łowcy.

New products from Bitspudlo | Nowe produkty z Bitspudlo

Bitspudlo company has just released three new products - two sets of resin scenic bases and a set of wheels made from the same material. Bases are labelled as "Round Ruined Factory Bases" and are available in two variants - 60 mm and 40 mm ones. Set of bigger bases contains three of them, second set consists of six bases. Price for both sets is the same - 7 USD for one set.
Anoter new release - set of resin wheels - contains six wheels (2.2 cm high, 1.2 cm wide). You can buy it for 7 USD too.
Bases were sculpted by Mateusz Gajos, wheels are sculpted by Maciej "Bonk" Boncławek.

Firma Bitspudło wprowadziła właśnie do sprzedaży trzy nowe produkty - dwa zestawy żywicznych podstawek scenicznych oraz komplet kół wykonany z tego samego materiału. Podstawki noszą nazwę "Round Ruined Factory Bases", dostępne są w dwóch rodzajach - o średnicy 60 mm i 40 mm. Zestaw większych zawiera trzy podstawki, w skład mniejszego zestawu wchodzi sześć podstawek.
Kolejna z nowości - zestaw kół - zawiera sześć odlewów (2,2 cm średnicy i 1,2 cm szerokości). Cena wszystkich nowości jest identyczna, 21 PLN za zestaw.
Autorem rzeźb podstawek jest Mateusz Gajos, koła wykonał Maciej "Bonk" Boncławek.

New Cthulhu cultists (WIP) | Kolejni kultyści Cthulhu (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has updated its Facebook fanpage with a photo of upcoming new Cthulhu cultists. There are two new miniatures from this range being sculpted right now.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie, na którym widać opracowywane obecnie dwie kolejne figurki kultystów Cthulhu.

EvilCraft's E-bay webstore gone | Nie działa sklep EvilCraft na E-bay

EvilCraft company has informed that its E-bay webstore is suspended due to actions made by Games Workshop. Manufacturer has opened new webstore directly connected to its website. You can find it here.

Firma EvilCraft poinformowała, że prowadzony przez nią sklep działający w ramach serwisu E-bay został zamknięty wskutek działań Games Workshop. Producent otworzył sklep internetowy połączony z jego dotychczasową stroną. Można go znaleźć tutaj.